Med COMSOL Server görs simuleringar tillgängliga på ett helt nytt sätt. Avancerade beräkningsmodeller utvecklade av experter kan köras som lättanvända appar i en webbläsare.
Simuleringsbranschen har tidigare inte sett någon liknande lösning för att tillgodose behovet av att kunna köra lättanvända applikationer, som är baserade på högteknologiska och avancerade beräkningsmetoder. Den nyligen introducerade Application Builder gör att användare av COMSOL Multiphysics kan bygga appar som är skräddarsydda för en viss applikation. Kraftfulla beräkningar kan köras av dem som inte har erfarenhet eller kunskap om simuleringar. COMSOL Server används för att distribuera apparna inom den egna organisationen eller till kunder. Apparna kan köras via en vanlig webbläsare eller en Windows-klient.
– Det finns ett enormt sug från industrin att simulera mer än vad man gör idag. Kunskap om simuleringar kan vara ett hinder från att börja eller att utöka aktiviteterna. Med Application Builder och COMSOL Server har vi hittat en lösning som vi tror kommer att ta bort många av dessa hinder. Våra nya lösningar har potential att revolutionera hur simuleringar används de kommande åren, säger Daniel Ericsson som är marknadschef på COMSOL i Sverige.

Att bygga och köra simulerings-appar
COMSOL Server är motorn för att köra COMSOL-apparna och för att kontrollera dess spridning och användning. När appen har skapats med Application Builder kan den med några få musklick laddas upp till COMSOL Server. Appen blir då tillgänglig för andra inom den egna organisationen eller globala externa användare.

– COMSOL Server tillhandahåller en miljö för att på ett enkelt sätt komma åt och köra appar som är skapade med Application Builder, säger Svante Littmarck som är VD för COMSOL.
– Genom att använda Application Builder tillsammans med COMSOL Server kan t.ex. en utvecklingsingenjör skapa applikationer som på bästa sätt tjänar en specifik industri. Det är enkelt att utveckla och dela med sig av applikationen som dessutom kan användas över hela världen.

Med COMSOL Server kan apparna köras via en COMSOL-klient för Windows eller i Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, eller någon annan webbläsare. COMSOL Server kan göras tillgänglig i ett företags interna nätverk eller på molnet.
– COMSOL Server gör det inte bara enkelt för ingenjörer att distribuera deras applikationer. Användare av appen har också alltid tillgång till den senaste versionen av modellen, säger Björn Sjödin som är produktchef på COMSOL.
– Direkt när en app laddas upp till COMSOL Server så blir den tillgänglig via en vanlig webbläsare. Apparna kan lösenordskyddas om utvecklaren önskar så.
Mottagandet av Application Builder har vida överskridit alla högt ställda förväntningar. När tiotusentals befintliga användare av COMSOL Multiphysics blir apputvecklare kommer COMSOL Server vara miljön som deras kollegor och kunder arbetar med.
– COMSOL Server ger oss nya möjligheter att paketera och distribuera kunskap till användare som inte nödvändigtvis är simuleringsexperter, säger Erik Svensson på forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, avdelningen för Sensorsystem, nyligen COMSOL-certifierad konsult.
– Det är en ny produkt och ett nytt koncept som vi hoppas kommer att stödja vårt uppdrag att verka för teknisk förnyelse och tillväxt av industri och samhälle.
Bildtext:
Med COMSOL Server kan användare köra simulerings-appar som är utvecklade med Application Builder. COMSOL Server är en nyutvecklad miljö för att kontrollera, distribuera och använda apparna.

Simulerings-appar kan distribueras till kollegor och kunder genom att använda COMSOL Server.