Claes Hugoson är specialist på arbete med översyn och renovering av alla typer av roterande drifter med tillhörande elektrisk matning och styrning hos ”Electric drive technology”(EDT) i Kungälv. Han är veterananvändare av elschema-programmet cadett ELSA som han har använt under nästan 20 år.

Elektrisk Drivteknik EDT AB i Kungälv exporterar högpresterande elmotorer, generatorer och styrsystem till stora delar av världen. Företaget är specialiserat på projektering och levererans av alla typer av roterande drifter med tillhörande elektrisk matning, styrning och mekaniska kopplingar. Kunderna finns inom ett brett spektrum – från processindustrin och valsverk till verkstadsindustrin, kraftstationer, provrum och testriggar.

Claes Hugoson använder cadett ELSA för att rita olika provanläggningar med motorer, transformatorer och spänningsregulatorer – projekt som kan vara mer eller mindre omfattande. En annan del av arbetet är att analysera och leta efter eventuellt tänkbara fel med förslag på lösningar och åtgärder hos framför allt roterande maskiner. EDT konstruerar också spänningsregulatorer och magnetiseringssystem till synkrona generatorer där företaget samarbetar med en annan ingenjörsfirma i Nederländerna.

– En fördel med cadett ELSA är att äldre projekt kan tjäna som en mall. På så sätt kan stora delar av ritningsunderlaget återanvändas, berättar Claes Hugoson. Det spar tid och jag kommer fram snabbare för att jag slipper bygga något helt nytt från scratch.

Claes Hugoson berättar att han vanligtvis konstruerar tre till fyra olika skåp samtidigt. Även här kan han dra nytta av att kunna återanvända vissa delar, speciellt om det finns likheter i ritningen och i kablaget.

– När jag ska påbörja ett nytt projekt så tittar jag först efter om jag tidigare har konstruerat något liknande. Jag börjar med att i detalj studera lösningen för att se hur vi gjorde tidigare och för att se vad som eventuellt kan göras ännu bättre, berättar Claes Hugoson och fortsätter:

– Sedan ska jag bestämma om jag ska utgå från den tidigare lösningen och bearbeta den eller göra en helt ny konstruktion. Därefter ritar jag ett försättsblad med rubrik och rätt beskrivning, dvs. jag använder ett ”prototyp-projekt” som det heter i cadett ELSA:s värld. När jag påbörjar ett nytt projekt så får jag fråga om jag vill kopiera filerna eller bara inställningarna.

– Själv jobbar jag direkt med ett kretsschema och sist görs en generering av tabeller. Ofta kan jag inte använda den automatiska kopplingstabellfunktionen fullt ut, då layoutritningen många gånger blir klar sist. Jag föredrar att följa ett eget arbetssätt när jag ska rita in t ex förbindningarna och deras numrering, något som installatörer och underhållspersonal uppskattar.

Det här är också en av fördelarna med cadett ELSA, att man kan välja arbetssätt i ett projekt. Jag är inte hänvisad till att jobbat på ett visst, ”rätt” sätt. Som användare uppskattar jag friheten att själv välja hur programmet ska användas.

I EDT:s verksamhet används bland annat en del ABB-produkter men också andra fabrikat. På cadett:s hemsida finns Excel-ark med makron för att kunna ladda in data i databasen från ett stort antal leverantörer. Claes berättar att han gärna skulle vilja ha färdiga produktdata från ännu fler fabrikat med möjlighet att enkelt ladda databasen då det spar mycket tid i konstruktionsarbetet.

Claes upplever att cadett har en bra support. De har alltid tid för mig och eftersom de finns i Sverige blir det lättare att vid behov få all den hjälp som kan behövas, förklarar Claes Hugoson.

 

Franz Smidek