cadett ELSA finns nu tillgänglig med mjukvarulås. Du kan uppgradera ditt låssystem från hårdvarulås till en mjukvarubaserad licensserver.

Vi använder FlexLM som är både välkänt och välbeprövat. Att använda samma licenssystem som många andra vanliga programvaror har många fördelar. Det blir lättare att administrera dina licenser och du får tillgång till ny funktionalitet som att checka ut licenser (”license borrow”) och att enkelt kunna lägga till eller ta bort extra hyrlicenser som kan behövas vid speciella projekt eller belastningstoppar.

Kurs dags? Boka din plats!

Redan nästa vecka kommer grundkursen gå av stapeln! Den kommer hållas som distanskurs och vi har därför fler platser att erbjuda. 

Kontakta oss idag för att boka in dig på kursen!

För er som vill bygga på era grunder i cadett ELSA kommer vi även hålla nedan kurser under hösten. 

Datum:
Grundkurs                  28-30:e september
Fortsättningskurs     20-21:a oktober
Uppdateringskurs     6:e oktober & 10.e november

Boka kursen via info@cadett.com eller 08-754 97 70. Kontakta oss för mer information.