Den största nyttan när bygg- och fastighetsföretag inför digital dokumentation och kommunikation är minskad tid för felhantering. Över hälften av företagen sparar upp till sju timmar i veckan på detta. Det visar PlanRadars årliga kundundersökning, Annual Insight Study, där över 3000 personer anställda vid europeiska bygg- och fastighetsföretag svarat.

 58 procent av företagen hade gått direkt från att använda papper och penna, e-mail och kalkylark, till att använda mobiltjänsten, vilket indikerar att många företag inom bygg- och fastighetsindustrin kan digitalisera sina traditionella arbetsflöden utan svårigheter. Den vanligaste aktiviteten PlanRadars användare startade med var felhantering, varefter detta utvidgades till projektdokumentation, platsbesiktning och dokumenthantering.

Av de svarande angav 87 procent att det digitala arbetssättet gjorde att de sparade tid på felhantering. Här fanns också de största tidsvinsterna, 51 procent av företagen uppgav att de sparade in minst fyra timmar i veckan. 79 procent uppgav att de behövde lägga mindre tid på att skapa och följa upp arbetsuppgifter i projekten, och 77 procent svarade att tidsbesparingen gällde platsbesök.

Undersökningen omfattade över 3000 användare av PlanRadars molntjänst i bygg- och fastighetsindustrin, inklusive underleverantörer.

– Underleverantörer är ofta de som är mest avvisande när det gäller att börja använda ny teknik. Vår undersökning visar dock att den absoluta majoriteten, hela 88 %, tyckte att det gick lätt att börja arbeta med ett digitalt verktyg. Detta är viktigt då bygg- och fastighetsprojekt är mycket beroende av underleverantörer, säger Richard Nordqvist, Sales Consultant Nordics Planradar.

Över 50 procent av de undersökta företagen har upplevt att digital dokumentation och kommunikation underlättat deras arbete under Covid-19-pandemin. 37 % av underleverantörerna och 36 % av byggföretagen anger att de kunnat minska sina fysiska kontakter. Av investerarna uppger 33 % att arbetssättet gjort det enklare att arbeta hemifrån.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i april 2021 och omfattade över 3000 företag i Europa, varav  39 % var byggföretag, 31 % arkitekt- och ingenjörsfirmor, 7 % utvecklare och investerare samt 4 % fastighetsskötare och facility managers. 

Om PlanRadar

PlanRadar är en underhållsfri SaaS-lösning för dokumentation, fel- och ärendehantering i bygg- och fastighetsprojekt. Via en webbapplikation och appar för alla smartphones och surfplattor (iOS, Android, Windows) möjliggör PlanRadar inspelning, dokumentation, kommunikation och spårning av fel och ärenden med utgångspunkt från en digital planlösning eller arkitektritning. Genom att digitalisera arbetsflödet minskar PlanRadar felfrekvensen, spar tid för alla inblandade parter och åstadkommer stora förbättringar oab effektivitet och produktivitet. PlanRadar, med huvudkontor i Wien, har idag 8000 kunder i 45 länder.