Elmia Subcontractor har tagit stora kliv. Från en mötesplats för underleverantörer, till en innovationsarena där branschnyheter inte bara visas upp – utan också skapas. Nu får mässan ett nytt utseende som ska stärka positionen som tillverkningsindustrins hjärta och samtidigt signalera att här får branschen syre, energi och kraft framåt.

– Med ett uppdaterat utseende och ett industriellt hjärta som symbol signalerar vi vad vi vill att Elmia Subcontractor ska vara – en kunskapshubb och vital funktion för tillverkningsindustrin. Ett myller av kontakter, idéer och lösningar som alla kopplas ihop – där hjärtat är motorn i överföringen. Detta kommer att vara en ledstjärna för oss när vi fortsätter att utveckla mässan framåt, säger Helena Åhs, mässansvarig för Elmia Subcontractor.

Mässans roll som kunskapshubb

Inte bara industrin, utan hela samhället, står inför stora framtidsutmaningar – där samverkan mellan olika intressenter är nyckeln för att hantera omställningen. Och det är här mässan har sin styrka.

– Genom att lyfta fram de mest aktuella ämnena för framtidens tillverkningsindustri, visa på goda exempel, och ge utrymme för diskussion och samverkan skapar Elmia Subcontractor den kunskapsplattform som behövs för att kunna möta utmaningarna som branschen, och samhället, står inför. Under Elmia Subcontractor 2022 kommer fokus vara på några av
tillverkningsindustrins största utmaningar – Industriell hållbarhet, Kompetens, Samverkan och inte minst Smart Industri, säger Helena Åhs.

Plattform fylld av magiska möten
Den absolut viktigaste och mest centrala delen i mässan är naturligtvis alla utställare och besökare som kommer hit, med sin unika kompetens inom sina specialområden – och det är de som skapar den verkliga magin.

Med magin som uppstår i mötena som grund, och med sex månader kvar till öppningen i november, växlar nu teamet för Elmia Subcontractor upp ytterligare – för att leverera mässan med extra allt.

Elmia Subcontractor är ingen vanlig mässa – den är tillverkningsindustrins hjärta – här sker innovationer och affärer direkt på golvet. På plats. Med glädje. Och med morgondagens lösningar i fokus.

Välkommen till Elmia Subcontractor – Heart of Industrial know-how