Satsningen kommer att generera 15 000 kWh miljövänlig el till campus och ge institutionen Energi och miljö ökad möjlighet till avancerad hållbarhetsforskning.

I Chalmers Kraftcentral bedrivs forskning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Hit lockas varje år forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid. 

Med den nya solcellsanläggningen kommer forskarna från avdelningen Elteknik att kunna studera spänning och aktiv effekt från solceller. Normalt mäts dessa storheter som genomsnittliga värden under längre tidsperioder. Nu planeras snabbare mätningar att kunna genomföras som ger användbar information om hur utspänningen från solpaneler varierar med förändringar i solstrålning, molnmönster och om fel inträffar i elnätet. Då solenergi blir mer framträdande inom kraftsystemet är det viktigt att förstå vad som ligger bakom spänningsvariationerna och utveckla lämpliga operativa förfaranden för att förbättre elkvaliteten.
 
– Chalmers tekniska högskola har höga ambitioner i sitt hållbarhetsarbete vilket överensstämmer med Akademiska Hus mål. Det är väldigt roligt att vi genom den här solcellssatsningen kan bidra både till miljön och till den viktiga forskningen, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.
 
– Det är bra att vi genom samarbetet tillsammans med Akademiska Hus får möjlighet att utföra mätningar på en modern solcellsanläggning. Det ger alltid större tyngd åt forskningen då teori och praktik möts, säger Ola Carlson, biträdande professor vid Energi och miljö/Elteknik på Chalmers tekniska högskola.