Trots att 50-årsjubliéet för Elfack närmar sig märks inga ålderskrämpor:
– Tvärtom! Behovet av att mötas bara ökar – det är så vi kan bidra till att skapa nya affärer för branschen, säger Ola Lundqvist, affärsansvarig Elfack.
Elfack är dessutom mässan som ger större turistinkomster till Göteborg än två utsålda rockkonserter på Ullevi och skapar därigenom även nya affärer för Göteborg.
Andra mässor kommer och går. Men Elfack består. Svenska Mässans eget ellokomotiv har tuffat på i snart ett halvsekel. Allt sedan premiären 1969 har Elfack utövat en närmast magisk dragningskraft på sina målgrupper. Genom alla trendskiften, strukturförändringar och svängningar i konjunkturen.
I år anordnas den 25:e upplagan av mässan, som går vartannat år. Nästa gång, 2019, fyller den 50 år. Och det är en, i högsta grad, vital jubilar.
– Att mässan lyckats hålla sig stark beror på att den tidigt fann sin speciella nisch: ingen riktig byggmässa, inte heller en riktig industrimässa. Istället går den brett mellan branscherna, analyserar Ola Lundqvist.
Inte så att konkurrens saknas. Både i Stockholm och Umeå arrangeras elmässor. Men i en helt annan omfattning. Elfack var först på plan, satte tonen och har lyckats behålla sitt försprång genom alla år.
Till årets mässa, 9–12 maj, ansluter över 400 utställare från ett 50-tal länder. Det internationella inslaget har ökat och allt är fullbokat, varenda kvadratmeter tillgänglig yta utnyttjas.
Över 20 000 besökare väntas. Många tar specialchartrade bussar till Göteborg. Bussar går från 22 orter i Sverige, i samarbete med olika utställare.