IGEPA Group skjuter till utvecklingskapital och sätter in JJ Hendriks som Commercial Director för Signcom Group.

Genom Signcom riktar nu IGEPA Group i Norden in sig på Visual Communication.

Signcom, med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Norge, Finland och Danmark, kommer att starkt utveckla, utöka och vässa sitt utbud.

Signcombolagen är den nya kärnverksamheten för IGEPA Group i Norden och bolagen kommer att förstärkas med betydande investeringar inom den närmaste tiden.

– Det är ett strategiskt beslut att stärka Signcom Group och säkerställa att vi förblir den ledande leverantören i Norden, säger Eiliv Hagen, Managing Director för Signcom Group.

Som ett viktigt led i IGEPAs satsing i Norden har Signcom satt in JJ Hendriks som Commercial Director för Signcom Group. Han kommer närmast från IGEPA-företaget Poster & Panel och har tidigare erfarenheter som bland andra Sales and Export Manager för LFP Supplies på Fujufilm, brittiska SEAL Lamination och tyska ColorGATE. JJ Hendriks har över 20 års erfarenhet från storformatsvärlden med sälj, management och business partnering. Under åren har han byggt upp en unik expertis och framgångsrikt levererat resultat i särklass i de bolag han varit verksam i.

IGEPA Group skjuter till utvecklingskapital och sätter in JJ Hendriks som Commercial Director för Signcom Group.

Genom Signcom riktar nu IGEPA Group i Norden in sig på Visual Communication.

Signcom, med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Norge, Finland och Danmark, kommer att starkt utveckla, utöka och vässa sitt utbud.

Signcombolagen är den nya kärnverksamheten för IGEPA Group i Norden och bolagen kommer att förstärkas med betydande investeringar inom den närmaste tiden. ”Det är ett strategiskt beslut att stärka Signcom Group och säkerställa att vi förblir den ledande leverantören i Norden.” säger Eiliv Hagen, Managing Director för Signcom Group.

Som ett viktigt led i IGEPAs satsing i Norden har Signcom satt in JJ Hendriks som Commercial Director för Signcom Group. Han kommer närmast från IGEPA-företaget Poster & Panel och har tidigare erfarenheter som bland andra Sales and Export Manager för LFP Supplies på Fujufilm, brittiska SEAL Lamination och tyska ColorGATE. JJ Hendriks har över 20 års erfarenhet från storformatsvärlden med sälj, management och business partnering. Under åren har han byggt upp en unik expertis och framgångsrikt levererat resultat i särklass i de bolag han varit verksam i.