Upplever du att din dator går långsamt? Du arbetar med en avancerad konstruktion när allt blir segare och tar för lång tid. Den första tanken är att köpa ny dator eller skaffa mer minne. Men det behöver inte vara så. Det finns andra orsaker som spelar in än prestandan i hårdvaran. Det kan också bero på elmiljön på konstruktionskontoret.

      – På ett vanligt kontor finns idag en stor mängd elektronik som är kopplat till samma elnät, säger Leif Westlund som är vd på Svensk Elmiljöutveckling AB. Det kan leda till att störningar uppstår som får till följd att datorn går trögt.

      All elektronik kan ge upphov till störningar. Det kan resultera i brum i ljudsystem, att datanät upplevs segt och i värsta fall att livsviktig utrustning på ett sjukhus slås ut eller att brand uppstår. Störningar kan uppstå på grund av magnetfält, statisk elektricitet, oönskade signaler från kraftelektronik eller att kvaliteten på elförsörjningen inte är god.

      – Spänningen som levereras till en apparat ska vara korrekt och ha en hög elkvalitet, berättar Leif. Den ska inte vara för hög eller låg, det ska inte finnas kraftiga spänningspulser som kan förstöra utrustning utan den ska vara jämn och ha givna värden.

      Leif och hans medarbetare gör utredningar för att ta reda på varför en utrustning inte uppför sig som den ska. Han berättar om en akut händelse där ett företag hade problem med en klädautomat där personalen får ut sina overaller. Automaten vägrade att ge ifrån sig några kläder.

      – Det var ett nätaggregat som var felaktigt och skickade ut störsignaler som gjorde att styrsystemet i automaten inte fungerade.

      Hur kan man skapa en elmiljö utan störningar? En viktig uppgift är att elektriska apparater ska kunna fungera tillsammans utan att störa varandra.

      – Ansluter man flera datorer och andra apparater till det befintliga elsystemet, som är konstruerat för en annan tid med en teknik som fanns då, kan det uppstå problem. När man bygger en modern anläggning försöker man anpassa elanläggningens struktur så att störningarna inte uppkommer. Den har en högre immunitet mot störningar än en gammal anläggning.

      När man går in i en fastighet eller företagslokal för att bygga om och dra nya elkablar kan det också uppstå problem om inte man tar hänsyn till hur det befintliga elnätet är draget.     

            – Därför är det mycket viktigt att man får tillgång till en dokumentation av elnätet. Annars lyckas man inte skapa den immunitet mot störningar som man vill ha och problem uppstår som blir till hinder i den dagliga verksamheten.

 

Love Janson