GOM GmbH, med säte i Braunschweig, Tyskland, utökar sin ATOS-serien med en ny 3D-scanner för digitalisering och inspektion av geometrier.

Den nya produkten används för kvalitetssäkring av små till medelstora detaljer och utmärker sig genom sin höga precision och möjlighet att fånga små detaljer. ATOS Capsule används, till exempel för första artikelinspektion av kugghjul, turbinblad och medicinska detaljer. Utöver ytavvikelser från CAD-modell skapas form- & lägesdata och detaljerad information automatiskt.

ATOS 3D-scanners har idag blivit etablerade inom mätteknik. ATOS Capsule kombinerar beprövad GOM-teknik, såsom Blue Light Technology och Triple scan principen, med en banbrytande sensordesign som ger optimalt skydd mot damm och vattenstänk för industriellt bruk. Tack vare maximal styvhet på konstruktionen uppnår sensorn nödvändig processtabilitet för automatiserade program och exakta mätresultat.

I den standardiserade mätmaskinen ATOS ScanBox används ATOS Capsule för helautomatisk mätning och inspektion. ATOS ScanBox är en komplett optisk 3D mätmaskin som utvecklades av GOM för en effektiv kvalitetskontroll i produktion och tillverkningsprocesser. ATOS Capsule finns även för manuella och halvmanuella användningsområden. Med fotogrammetriska tillägg via sensorn ATOS Plus, kan större komponenter eller flera detaljer mätas samtidigt i en ATOS ScanBox, och samtidigt öka den totala noggrannheten på samma gång.

Två versioner av ATOS Capsule finns med olika detaljnivåer. Systemet fångar 8 eller 12 miljoner punkter per scanning med utbytbara mätområden. Måtten på sensorn, sin låga vikt och det korta arbetsavståndet förenklar dess tillämpning i praktiken. Ta gärna kontakt via www.cascade.se för mer information eller visning av den nya ATOS Capsule.