Apple med partners presenterar Restore Fund – en helt unik satsning med 200 miljoner dollar på att driva fram naturliga lösningar på klimatförändringarna

Investeringen bygger på företagets engagemang för hållbart skogsbruk och ansvarsfulla förpackningsinnovationer för att främja ekonomin och klimatet på nya sätt

Apple presenterade Restore Fund – en helt unik klimatsatsning som går ut på att investera i olika skogsbruksprojekt i syfte att minska koldioxiden från atomsfären och samtidigt ge investerarna ekonomisk avkastning. Tillsammans med Conservation International och Goldman Sachs har Apple som mål att den 200 miljoner dollar stora satsning ska avlägsna minst en miljon ton koldioxid från atmosfären varje år, vilket motsvarar utsläpp från mer än 200 000 personbilar – och samtidigt uppvisa en lönsam ekonomisk modell som kan bidra till återställande av skog i större skala. 

– Naturen har några av de bästa verktygen för att avlägsna koldioxid från atmosfären. Skogar, våtmarker och gräsmarker absorberar koldioxid från atmosfären och binder det permanent i jorden, rötterna och grenarna”, säger Lisa Jackson, Apples chef för Environment, Policy, and Social Initiatives. Genom att upprätta en fond som både genererar ekonomisk vinst och bidrar till en verklig, mätbar minskning av koldioxiden i atmosfären, är vårt syfte att driva igenom förändringar i större skala i framtiden och uppmuntra till investeringar världen över för att avlägsna koldioxid. Vår förhoppning är att andra delar vårt mål och bidrar med sina resurser för att främja och skydda våra viktiga ekosystem. 

Den här satsningen är en del av Apples bredare mål att göra hela sin värdekedja koldioxidneutral till år 2030. Medan företaget kommer att minska utsläppen med 75 procent för hela sin leveranskedja och sina produkter till år 2030, kommer resterande 25 procent av Apples utsläpp kompenseras genom Apples nya satsning för att avlägsna koldioxid från atmosfären. Träd absorberar koldioxid medan de växer och forskare uppskattar att de tropiska skogarna binder mer koldioxid än vad människan har släppt ut de senaste 30 åren från förbränning av kol, olja och naturgas, trots den pågående avskogningen. Målet med samarbetet är att frigöra potentialen i den här naturliga lösningen genom att skala upp den på ett sätt som lockar företag.

För att kunna beräkna mängden bunden koldioxid i skogar på ett tillförlitligt sätt och se till att koldioxiden avlägsnas permanent från atmosfären, kommer Restore Fund att använda solida internationella standarder som har utvecklats av erkända organisationer som Verra, Intergovernmental Panel on Climate Change och FN:s klimatkonvention. Satsningen går främst ut på att investera i ansvarsfullt skötta skogar som förbättrar den biologiska mångfalden genom buffertzoner och skyddad naturlig skogsmark.

Conservation International är en medinvesterare i fonden och ser till att projekten lever upp till strikta standarder utifrån både ett miljömässigt och socialt perspektiv. Goldman Sachs förvaltar fonden. Dessa tre parter kommer att identifiera nya projekt senare i år.

– Innovation utgör själva kärnan i Apples arbete med att ta fram klimatlösningar, och vi på Goldman Sachs är stolta över vårt samarbete med dem och Conservation International, säger Dina Powell, global chef för hållbarhet och inkluderande tillväxt på Goldman Sachs. Vi är alla eniga om att den brådskande klimatövergången kräver privat kapital för att arbeta sida vid sida med nya och etablerade initiativ för att avlägsna koldioxid från atmosfären utifrån strikta och höga standarder. Vi är övertygade om att den här fonden kan generera ett avsevärt större investeringskapital för att ta sig an klimatutmaningen.

Apples satsning på skogsbruk

Restore Fund bygger vidare på Apples satsning på skogsrestaurering. I tre år har nu Apple använt 100 procent ansvarsfullt producerat fiber i sina förpackningar och har hittills förbättrat skötseln av mer än en miljon hektar skogsmark världen över. Apple har också varit pionjärer för banbrytande koldioxidprojekt tillsammans med Conservation International som skyddar och återställer gräs-, våt- och skogsmark.

– Investeringar i naturen kan avlägsna koldioxid mycket effektivare – och mycket snabbare – än annan befintlig teknik. Nu när vi står inför det globala hotet som klimatförändringarna innebär behöver vi nya innovativa metoder som kan minska utsläppen radikalt, säger Dr M. Sanjayan, vd på Conservation International. Vi ser fram emot att bygga vidare på vårt varaktiga samarbete med Apple och är övertygade om att vår banbrytande satsning med Restore Fund kommer att göra en enorm skillnad globalt och bidra till nya jobb och större ekonomiska möjligheter inom allt från utbildning till sjukvård.

År 2018 började Apple samarbeta med Conservation International och lokala myndigheter och naturvårdsorganisationer i Colombia med syftet att skydda och återställa en 27 000 hektar stor mangroveskog i landet. Målet är att binda en miljon ton koldioxid under projektets gång. Inte nog med att mangroveträd skyddar kustområden och ger försörjning åt människorna som bor där, de kan dessutom binda upp till tio gånger mer kol än skog på land. Det här projektet är det första i sitt slag som använder sig av metoden med blått kol för att noggrant utvärdera hela mangrovesystemets klimatreducerande effekter – både i vattnet och ovanför.

Apple och Conservation International har också inlett samarbete med lokala naturvårdsorganisationer i Kenya för att återställa skadade savanner i Chyulu Hills-regionen. Det är ett område mellan tre nationalparker i Kenya och precis vid gränsen till Kilimanjaro nationalpark i Tanzania. Att skala upp detta arbete till fler skadade landområden och naturliga savanner över hela Afrika kan ta bort hundratals miljoner ton koldioxid från atmosfären varje år, samtidigt som det gynnar samhällen och djurliv i området. 

Apples kunder kan också bidra till det här initiativet. För varje köp som görs med Apple Pay fram till Jordens dag, skänker Apple en gåva till Conservation International som arbetar med att skydda och bevara miljön.

Ansvarsfullt skötta skogar och hållbart producerade förpackningar

Sedan 2017 kommer 100 procent av det jungfruträfiber som används till Apples förpackningar från ansvarsfull utvinning – från samma typ av ansvarsfullt skötta skogar som Restore Fund ämnar investera i. Det här representerar företagets första slutna system för material, vilket är en del av målet att en dag kunna skapa produkter enbart med återvunna eller förnybara material. 

Framstegen på vägen har inneburit robusta innovationer som har potential att förändra framtiden för hållbart producerade förpackningar. År 2016 började förpackningarna till iPhone tillverkas till stor del av fiber och idag består förpackningarna till iPhone 12-modellerna till 93 procent av fiberbaserat material. De har även ett fiberbaserat skärmskydd – det första i sitt slag som kunde ersätta den vanliga plastfilmen.

Apple har också vidtagit direkta åtgärder för att främja ansvarsfull framställning av träfiber. Genom samarbeten med The Conservation Fund och Världsnaturfonden har Apple förbättrat skötseln av mer än en miljon hektar ansvarsfullt odlad skog i USA och Kina sedan 2015.