AME AB och CNC Software, Inc., företaget bakom Mastercam, världens ledande CAD/CAM-program, meddelar att Mastercam 2020 nu finns tillgängligt för beställning. Mastercam 2020 har utökats med en mängd nya produktivitetshöjande och kostnadsbesparande funktioner inom 2D- och 3D-bearbetning, snabbare och enklare hantering av CAD-ritningar och modeller, förbättrad maskinkonfiguration, utökat stöd för 3D-verktyg med mera.

CNC-programmering
Precis som tidigare år har CNC Software vidareutvecklat Mastercam med mängder av nya verktygsvägar för 2D- och 3D-operationer som underlättar programmeringen och effektiviserar tillverkningen.

En av nyheterna är verktygsbanan 3D Blend som med hög precision ger en jämn yta och har funktioner för kontroll av hållare och arbetsstycke. Mastercam 2020 bjuder dessutom på flera praktiska förbättringar för 3D-bearbetning, såsom ikoner för 3D-verktyg i verktygslistor, ”stopp-vid-kontakt” för enkel inpassning av skär i hållare och automatisk ifyllning av kompensationspunkter.

Förberedelser och inställningar
Mastercam 2020 innehåller tidsbesparande funktioner som gör det ännu lättare att programmera och förbereda bearbetningen.

Nu kan du bland annat filtrera skär och hållare efter attribut och egenskaper och enkelt hålla koll på alla ändringar av modeller och tillhörande verktygsbanor (associativity-tracking). Även funktionerna för att markera flera objekt (chaining) har förbättrats och är nu både tydligare och smidigare.

Validering
Med förbättrade funktioner för simulering av verktygsvägar och bearbetning, grafisk visning och andra hjälpmedel för granskning och analys ger Mastercam 2020 en högre säkerhet i programmeringen. Några exempel på nyheter och förbättringar är ”Gå till hemmaläge” som flyttar verktyget till utgångspositionen mellan operationerna om det sker en ändring i verktygets plan, ”Rotary axis positioning” för simulering och visning av fleraxliga verktygsrörelser och ”borrcykelinställning” som förbättrar beräkningen av cykeltider.

Partners
I samarbete med några av tillverkningsindustrins ledande aktörer erbjuder Mastercam ett brett utbud av nya digitala verktyg, beprövad hårdvara, kurser med mera. Se till att du får tillgång till de senaste innovationerna från Mastercam så sparar du både tid och minimerar risken för fel