Digital lagerhållning, håller i evighet.

Du kan enkelt skriva ut direkt från ditt digitala lager. Du beställer detaljer efter behov för din produktion och ditt fysiska lager kan hållas på en minimal nivå. Om exempelvis en revidering eller uppgradering genomförs, går alltså inte ditt lager till spillo.

Produktutveckling

Om din produkt är producerad med MJF teknik eller annan additiv tillverkningsmetod, kan du lättare fortsätta designutvecklingen av din produkt och direkt implementera dina förbättringar i produktionen. Jämfört med traditionell tillverkning kan det innebära en betydligt lägre kostnad och tidsbesparing i din utvecklingsprocess. Eftersom inga nya verktyg eller formar behöver tas fram kan besparingen bli stor.

Designfrihet

Du behöver heller inte bli hämmad av begränsningar vid din design för tillverkning med AM. Du kan uppnå en teknisk design med egenskaper på ett betydligt friare sätt och optimering med avseende på vikt och styrka kan fritt åstadkommas direkt i CAD.

Material

Multi Jet Fusion kan användas för att producera detaljer i främst nylonbaserade material. Vanligaste materialet är PA12 (polyamid), men det finns även PA11, samt glasförstärkt PA12 som ger större styvhet. Materialfloran utvecklas hela tiden. Material kan även flamsäkras för särskilda applikationer och användningsområden. Egenskaper som styvhet, flexibilitet eller brottegenskaper kan även uppnås genom att design av interna strukturer. Materialen är åldersbeständiga och har gott motstånd för UV och kemikalier

Utmaningar med MJF utskrifter

– Upplösning

Multi Jet Fusion har inte samma upplösning som vissa andra tekniker så tekniken är främst lämpad för detaljer där hög yt-jämnhet inte är lika angeläget som exempelvis styrka, alternativt kan efterbehandling behöva göras efteråt för att uppnå önskat resultat och kvalitet. Tolerans som uppnås med MJF är +/-0,2mm . Vid kritiska punkter som tätningar, kullager, el dylikt kan ytor, hål eller plan bearbetas med traditionell skärande teknik.

– Investering

Upstartskostnaden kan i vissa fall vara för hög för mindre bolag, men där finns alltid alternativet att anlita en servicebyrå för produktion. Investeringen i MJF har idag sjunkigt betydlgt och ligger idag på mellan 1-6 miljoner beroende på upplägg, och kapacitets behov.
Hur vet jag om tillverkning av slutprodukter med MJF är rätt för mitt företag eller produkt?

Viktigaste förutsättningen är om produkten kan produceras i något av de material som MJF kan producera. PA12, PA11, TPU, PP mfl.

För en produkt stor som en pingisboll, oavsett geometri, kan produktion vara mer kostnadseffektiv än formsprutning i serier upp till 120 000st/år. Om du ska tillverka mindre serier på 1-1000 detaljer per år av en komponent, är additiv tillverkning förmodligen överlägset bästa val. Både snabbare och mer kostnadseffektivt sätt.

Ska produkten produceras med Additiv tillverkning så bör den designas för additiv tillverkning. Med dom fördelar och begränsningar som finns.

Vacuumgjutning

Genom att skriva ut ett gjutmönster i en 3D skrivare i en polymer kan man skapa en gjutform i silicon för att sedan gjuta härdplaster (Polyuretan) och på så sätt komma väldigt nära egenskaperna för den slutliga produkten eller i vissa fall en färdig mindre serie. Formen har en begränsad livslängd men för serier mindre än 20-30 detaljer kan detta vara ett mycket bra alternativ. Originaldetaljen gjuts in i silicon. Därefter skärs detaljen ut och resultatet blir en siliconform i två delar med en kavitet redo att fyllas med Polyuretan med valda egenskaper. Är det små detaljer kan flera detaljer gjutas samtidigt i samma form.

Fördelar med vacuumgjutning och 3D skrivare

Med vacuumgjutning kan god upplösning och precision uppnås samtidigt som att materialegenskaperna kan väljas så man når så nära behovet som möjligt. Trots att processen kräver en del manuellt arbete kan detta vara ett bra alternativ för att få fram en mindre serie med de särskilda egenskaper som är aktuella i det speciella fallet.