3D Center har en ny adress och finns numera på Kvarngatan 10 i Västervik.

3D Center gör nu en stor satsning som planerats under en längre tid. Samtidigt som verksamheten flyttar till nya lokaler på 700m2 har man även gjort nyanställningar, för att bättre kunna möta sina kunders behov.

I de nya lokalerna finns bättre möjlighet att hjälpa företag med utvärderingar och tester kring olika typer av applikationer för Additiv Tillverkning (AT). Showroom med fullt installerad utrustning av olika 3D tekniker, projektrum, konferens och verkstad. Fokus kommer fortsatt vara inriktad på HP Jet Fusion tekniken, då denna är överlägsen kostnadsmässigt när det gäller produktion av slutprodukter med AT.

– Anledningen till expansionen är dels det ökade behovet hos marknaden men även tack vare Partnerskapet med HP. Under slutet av 2018 kommer ytterligare HP-plattform att lanseras som kommer ha en stor inverkan på branschen. Utrustningen kommer ligga i en betydligt lägre investeringskostnad än tidigare men även ge möjligheter till ytterligare funktioner, säger Ulf Qviberg, VD på 3D Center.

Om HP Jet Fusion

Multi Jet Fusion ger möjlighet att skriva ut starka, nylonbaserade (PA12, PA11 mfl. ) detaljer i hög kvalitet med betydligt högre produktivitet än övriga tekniker. MJF är unik på många områden, med stora fördelar i termer av hastighet, kvalitet, produktivitet, ekonomi, stabilitet och miljö. Multi Jet Fusion ger snabbt starka detaljer i en stabil process och dessutom till en lägre kostnad. Detta sammantaget ger 3D-tekniken företag en helt annan spelplan där nya möjligheter öppnas för betydligt kortare ledtider till en bättre ekonomi. HP Jet Fusion tekniken är ett stort kliv framåt i utvecklingen av 3D-skrivare.

Om 3D Center

3D Center erbjuder professionella lösningar för additiv produktion och 3D Printing med en bred produktportfölj anpassad både för framställning av prototyper och produktion av slutprodukter. 3D Center är auktoriserad Partner med HP för 3D-skrivartekniken ”HP Jet Fusion”. 3D Center hjälper tillverkare och kunder inom fordonsindustri, plastindustri, maskintillverkare samt många fler. 3D Center erbjuder 3D skrivare för professionell användning, uthyrning, utbildning, utvärdering och service.