Den vanligaste frågan vi får av användare av datorer är just denna.

”Jag kan ju redan så mycket och jag har lärt mig själv”.

Tyvärr är det vanligt att just de självlärda missat mycket av programmens finesser och inte vet hur programmerarna tänkt när de skapat programmen. Det är ofta enormt mycket våra program klarar som de flesta användare inte känner till.

Exempel. En van användare av ordbehandlingsprogrammet Word som arbetat ett 10-tal år med programmet kan c:a 20% av programfunktionerna. Det innebär inte att den inte klarar sitt arbete utan det som ska skapas kommer fram men kanske tar onödigt lång tid.

Ökad produktivitet. Vi har under ett stort antal år konstaterat efter genomförda prov att de flesta kan höja sin produktivitet med mellan 20-40% genom en kortare (anpassad till sitt arbete) utbildning av en expert. Det låter kanske inte mycket? Men om vi säger 1 till 2 dagar per vecka, så förstår ni vad det betyder för företagets ekonomi och arbetsbördan för medarbetarna.

Teknikdokumentation. Det är likadant i vår bransch teknikdokumentation med ex. vis CAD-konstruktion/ritning. Vi träffar något hundratal ”vana cadritare” varje år som är självlärda. De producerar cad-ritningar/konstruktioner som kanske tagit år att ta fram. Med en utbildning i programmet kunde de sparat 20-40% och ibland mycket mer genom att lära sig använda programmet på rätt sätt. Många gånger måste sedan tillverkaren göra om arbetet för att det ska fungera i sina styrda (CNC)maskiner.

Anpassning. Med anpassade och behovsstyrda utbildningar kan företaget konkurrera bättre då användarna kan använda sina program effektivare.

Validering? Det är ju tyvärr så att om man ska anställa en maskinoperatör i tillverkningsindustrin så ser man till att den kan maskinen och arbetssättet men när det gäller datorprogram så ställs frågan: – ”Kan du office?” om den sökande svarar –”ja” så är saken klar? Samma sak sker med CAD och olika tekniska dokumentationsprogram!

Arbetsgivaren. Vad arbetsgivaren borde göra är att se till att medarbetarna får en möjlighet att lära sig de program som ska användas och med den inriktning som företaget behöver.

Alltså rätt utbildning sparar mellan 1 och 2 arbetsdag/vecka för företaget, något som kan göra att de klarar konkurrensen och kanske till och med kan expandera! Hur mycket vill ni spara?

Hur ska man göra?

  1. Gör en genomgång av medarbetarnas förkunskaper för att se vad de eventuellt behöver lära sig.
  2. Leta rätt på en kompetent utbildare som kan det ni ska lära er och låt den se hur ni arbetar i dag, så ni får rätt utbildning anpassad av era behov.
  3. Gör en plan över behoven och fastställ en utbildningsplan med färdigdatum.
  4. Gå igenom med utbildaren om framtiden och gör en plan för kompetensutveckling av medarbetarna. Glöm inte att sätta datum så medarbetarna vet att de kommer att få lära sig mer (fungerar bättre än lönelyft)!

Vi har sedan mitten av 90-talet gjort enklare valideringar* av kunskapen ställt mot behoven och hjälpt till att skapa utbildningar och support till medarbetarna ute på företagen så de kan få direkthjälp när det ”kört fast” den hjälpen är välkommen och gör att medarbetarna inte behöver sitta och leta i hjälpen (F1)!

Sören Söderqvist