VEOs Expert Services har undertecknat ett sju års service- och underhållsavtal av en 112 MW elstation i Egersund vindkraftspark i Södra Norge. Det skräddarsydda avtalet omfattar VEO247-tjänsten för kritiska serviceåtgärder, förebyggande underhåll och periodisk testning av all elektrifierings- och automationsutrustning. Avtalet är ett konkret tecken på att VEO nu utvidgat sina experttjänster inom service och underhåll till den norska marknaden.

Norge med på listan

VEO har erbjudit sina service- och underhållstjänster i snart 15 år och skapat många långvariga kundförhållanden i Finland, Storbritannien, Sverige och Tyskland. De längsta avtalen har pågått över tio år. Avtalet med Norsk Vind Egersund AS är exceptionellt i och med att det är det första av sitt slag i Norge och överhuvudtaget det första med koppling till vindkraft. Egersund vindkraftspark driftsattes år 2017 då de 33 vindkraftverken kopplades till elnätet och började generera el. VEO har redan genomfört de första förebyggande underhållsåtgärderna sedan avtalet ingicks i september 2018.

VEO räknas som lokal aktör i Norge

Även om vindparkens underhålls- och reparationsprojekt nu hanteras från Finland, är det viktigt för Norsk Vind Egersund AS att VEO räknas som en lokal aktör. Tack vare VEOs dotterbolag i Norge, VEO AS, finns bolagets expertis nära till hands ifall det uppstår ett oväntat servicebehov. Enligt Esa Ala-Honkola, direktör för VEOs Expert Services, är det dock möjligt för varje kund att få snabb respons och hjälp av VEO oberoende av geografiskt läge genom VEOs rådgivnings- och fjärruppkopplingstjänst samt dygnet-runt felanmälningstjänsten VEO247. Dessa tjänster ingår även i Egersundavtalet.

Hela livscykeln i VEOs händer

Elektrifierings- och automationsutrustningen och lösningarna på Egersund vindpark är bekanta för VEO sedan tidigare eftersom VEO levererade vindparkens elstation. Enligt Ala-Honkola kan VEO tack vare detta erbjuda kunden verkligt mervärde och expertis, vilket gör service- och underhållsavtalet en problemfri lösning för kunden.

 

– För oss är det ytterst viktigt att kunna säkerställa den tekniska funktionen av all kritisk utrustning på de vindkraftsparker där vi är verksamma. I och med avtalet med VEO kan vi känna oss trygga i att vi har hög tillgång till teknisk expertis och att potentiella fel kan åtgärdas snabbt och effektivt, säger driftsansvariga John Amund Lund på Norsk Vind Energi AS.

 

 

VEO är en internationell energiexpert som erbjuder automations- och elektrifieringslösningar för energiproduktion, -transmission, -distribution och -användning. Bolaget har sitt huvudkontor och fabrik i Vasa i Finland samt verksamhetsställen i Sverige, Norge och Storbritannien.