Ny version på cadett ELSA

cadett ELSA’s senaste version R39 0.1.2 har nu släppts.

Som nämnt när R39 släpptes lägger vi till fler funktioner och nyheter under året och nedan är några av uppdateringarna till den nya versionen.

En fullständig lista över uppdateringar etc. finns via Revhist-filen för R39 0.1.2 eller så kan du kontakta oss på cadett för mer information.

Några av nyheterna i cadett ELSA R39 0.1.2:  

Skåplayout – Plint-verktyg

En BETA-version av ett helt nytt verktyg för att hantera plintar inklusive tillbehör har tillkommit i skåplayoutmodulen.  

Rapportgenerator – Kabellista

Det är nu möjligt att skapa kabellistor som stödjer flera apparater i vardera änden av kabeln.  

Ritmiljö – Kopiera från annat ritningsblad

Den här funktionen har förbättrats och visar nu projekt och grupper sorterade alfabetiskt på samma sätt som projektmodulen gör.

Bladväxlaren har utökats och förbättrats. Du kan nu backa tillbaka flera steg oavsett på vilket sätt du växlade blad, och till och med gå framåt igen. 

SnabbPDF

Den här funktionen har utökats med möjligheter att skapa användardefinierade inställningar för lager och insättning av logotyp.

Plintar

Hanteringen av reservplintar har utökats på flera sätt, både för rapporter och för skåplayouten.