G-HEATEX™ är en grafen-belagd textil som ger högeffektiv och homogent jämnspridd värme över ett utvalt område. Den värmande textilen känns fortfarande mjuk och flexibel samt är porös och ultralätt efter beläggningen av några gram Grafen material.

Grafren AB är ett ungt och ambitiöst företag, avknoppat från Linköpings universitet och siktar på att få ut revolutionerande grafen produkter på världsmarknaden. Grafen är ett nytt nanomaterial, som har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden, men inte riktigt har nått marknaden ännu.

– Orsaken till det kan delvis förklaras av för höga förväntningar, men främst på grund av den otillräckliga kvaliteten på själva grafen materialet. Material av låg kvalitet kan inte leverera den förväntade prestandan i några produkter, men även priset har varit för högt och ej kommersiellt genomförbart” säger Erik Khranovskyy, VD och grundare av Grafren AB.

– Vår metod säkerställer och garanterar den efterfrågade kvaliteten på grafenmaterial för produktionsprocessen, vilket möjliggör tillgång till lågkostnad och brett utbud av grafen leverantörer för oss – förklarar Erik.

Grafren AB har nyligen patenterat två nyckelinnovationer, som nu täcker hela produktionscykeln. De har den unika tekniken för separation av högkvalitativa grafenflingor från alla sorters inkommande material.

Tillgången till högkvalitativ grafen har möjliggjort nästa uppfinning inom företaget, nämligen grafentextilier. 

– Vi uppfann metoden som inkorporerar de minsta grafenflingorna inuti tygets fibrer på nanonivå – säger Grafren AB:s tekniska chef, Dr Mike Zhybak.

Grafen nanopartiklarna som är flingor, impregneras inuti tyget och täcker det helt lager för lager runt varje enskild textilfiber. En sådan struktur är helt unik och är möjlig endast på grund av grafenflingornas tvådimensionella geometri. Den högelektriska ledningsförmågan hos grafenmaterialet fäster flingorna samman och skapar en ”ledande yta” på varje fiber, vilket gör hela tyget elektriskt aktivt. Grafen kan beläggas på olika textiltyper och det elektriska motståndet kan skräddarsys beroende på applikationskraven.

– Våra grafentextilier erbjuder utmärkt elektrisk ledningsförmåga och är extremt lätta och mjuka. Detta eftersom de är metallfria, är de stabila i aggressiva miljöer, är icke-allergiska mot människor och särskilt bra för miljön. Vi använder bara vatten och grafen i produktionsprocessen, säger Grafren AB:s VD.

– I vårt fall distribueras värmen jämnt över ytan på tyget med önskad temperatur över ett utvalt område. Dagens lösningar har istället metalliska värmetrådar som endast avger lokalvärme runt en tråd och täcker endast trådens smala yta. Den lösningen behöver ha ökad värmenivå samt integreras på ett speciellt sätt med täckande trådar över ytan för att avge medelvärde på värmetemperatur. Skillnaden med vår teknologi är att vi kan leverera rätt temperatur med grafentextilvärme utan att behöva nå för höga temperaturer någonstans på ytan eller för hög strömförsörjning säger Sandra Knopik, affärsutvecklare på Grafren AB.

Grafentextilier kan ha många potentiella applikationer inom olika branscher, exempelvis inom försvaret, flygindustrin, sjukvården eller inom mobilitet och fordonsindustrin. Detta på grund av antalet funktioner som materialet möjliggör. För närvarande fokuserar Grafren AB på tygets värmefunktion och har skapat världens första helt textila elektriska värmeelement.

Dessa element utgörs av vanliga textiler fortfarande och förblir lika mjuka, tunna och lätta i känslan, men kan leverera stabil och homogent spridd värme.

– För närvarande kan ingen annan lösning på marknaden erbjuda en sådan kombination av egenskaper. De nya värmetextilerna kan användas för utomhuskläder, för att hålla batterierna varma vid minusgrader eller till och med vara en del av interiören i elfordonen säger Sam Issa, marknadschef på Grafren AB.

Företaget kommer att demonstrera de innovativa G-HEATEX™-värmarna på norra Europas ledande underleverantörsmässa Elmia Subcontractor under 9 – 12 november 2021, monter D03:28.