Den nya versionen 2.7 i EPLAN Plattsformen har varit tillgänglig sedan september. Plattformens system för konsekvent digitalisering och ett tvärvetenskapligt fokus för konstruktionsprocesser gör det möjligt att kontinuerligt förbättra data över hela värdekedjeprocessen. Nitton mjukvaruspråk, många detaljuppgraderingar och dubbelriktad anslutning till automationsteknik – inklusive TIA Portal av Siemens och Melsoft IQ av Mitsubishi, garanterar effektivare konstruktion. Plattformens lösningar för elteknik, flödesteknik, styrskåpsdesign och processteknologi använder en enhetlig databas vilket gör att projektinformationen kan överföras under hela processen. Hela vägen  från design till tillverkning, även underhåll. Den så kallade »enda sanningskällan» ligger i centrum av varje applikation. Systemleverantören EPLAN  har därmed positionerat sitt system som en bas för konsekvent digitalisering för teknisk automationsteknik. Detta sker ofta globalt, och mjukvaran är därför utformad för att vara tillgänglig på nitton språk. De nya tilläggen med en turkisk språkversion och ett rumänskt användargränssnitt rundar av allsidigheten i plattformens språkstöd.

Skapa och återanvända mallar

Det har också skett många förbättringar i plattformens enskilda ämnesområden. Med hjälp av de utvidgade definitionsmöjligheterna för schematiska mallar inom el- och flödesteknik kan användarna lättare standardisera sina projekt och återanvända data 1:1. Till exempel kan makroboxar utformas som polyliner och låta användare göra skräddarsydda definitioner för schematiska mallar, vilket möjliggör snabbare standardisering. Dessa typer av mallar kan också användas  för att komma igång i EPLAN Cogineer – den nya tekniska lösningen för automatiserad schematiskt skapande med bara ett musklick. Användare kan se fram emot förhandsgranskningen av den kommande molnversionen som presenteras för första gången i Nürnberg, Tyskland.

När det gäller processteknik är den nya rörmodulen i EPLAN Preplanning en av höjdpunkterna. Användaren drar nytta av mer detaljerad anläggningsdokumentation som innehåller rördata även tidigare i processen. Hanteringen av ledningsteknik har också gjorts ännu enklare för användarna. Med värmekrympslangen är det möjligt att enkelt ansluta pluggar i 2D- och 3D-designmiljöerna, och visningsalternativen för anslutningshårdvara har förbättrats. Detta gör tillverkningsdokumentationen ännu mer detaljerad, vilket accelererar tillverkningsprocesser för ledningsnät. Nya designalternativ som egendomskonfigurationer i modellvyer, utökade tillverkningsgränssnitt i EPLAN Pro Panel och en uppdaterad EPLAN Smart Wiring med ny klientserverteknologi avrundar de många förbättringarna och innovationerna.

Datautbyte för elteknik och automation

Tvärvetenskapligt datautbyte är också ett fokusområde för det nya gränssnittet mellan EPLAN Plattformen och Siemens TIA Portal, det har skapats för framtiden och för det allt mer populära AutomationML-formatet för Industry 4.0-miljöer. Detta dubbelriktade utbyte, som också fungerar smidigt med Melsoft IQ – Mitsubishis automationsplattform – har utökats och presenteras på SPS IPC Drives. Användarna kan utbyta data i båda riktningarna på något stadium av projektet, senare redigera och synkronisera projektet. Detta ersätter det tidskrävande kontrollarbetet, ofta med flera manuella återkontroller av ändringar, eller ett iterativt tillvägagångssätt. Med detta flyttas utvecklingen ett steg närmare full processdigitalisering inom Industry 4.0 och IoT (Internet o Things). Principen är emellertid den konsekventa digitaliseringen av alla processer och data, från teknik till tillverkning genom drift och underhåll. Detta är det enda sättet som nyckelorden Smart Engineering, Smart Production och Smart Data verkligen kan bli levande.