GibbsCAM 2023 innehåller en mängd nya funktioner inom både svarvning och fräsning som ger ökad konkurrenskraft. Ett särskilt värdefullt tillskott är stödet för Sandvik Coromant PrimeTurning som i GibbsCAM 2023 nu kan kombineras med både VoluTurn dynamisk svarvning och Y-axel / B-axel svarvning. Var och en av dessa teknologier har sina tydliga fördelar med högre stabilitet, ökad verktygslivslängd och kortare körtid. Men genom att nu kunna kombinera alla dessa metoder, i en och samma CAM programmering, har GibbsCAM användarna fått ännu fler möjligheter till ökad produktivitet. Alla metoder förtjänar förstås sin egen uppmärksamhet men i denna informationen fokuserar vi i första hand på just PrimeTurning.

SVARVNING I ALLA RIKTNINGAR

PrimeTurnin gör att man kan programmera svarvning i alla riktningar på ett mycket mer effektivt och produktivt sätt jämfört med konventionell svarvning. Metoden använder dedikerade CoroTurn Prime-verktyg som också integrerats i GibbsCAM. Metoden ger upp till 5 ggr ökad verktygslivslängd och mer än 50% tidsbesparing jämfört med konventionell svarvning. Flexibiliteten ökar samtidigt då svarvskäret kan bearbeta i fler riktningar. Vid PrimeTurning används en liten ingångsvinkel som skapar tunnare och bredare spån. Spånförtunningen innebär att matningen kan höjas radikalt i jämförelse med traditionell svarvning. Genom att svarva baklänges elimineras också spånträngning vilket är mycket fördelaktigt, inte minst vid invändig svarvning.

 

 

 

 

 

 

COROTURN PRIME TYP A OCH TYP B

För hög åtkomst vid finsvarvning och semi grovsvarvning används med fördel TYP A skäret med tre skärkanter. Vid tyngre grovsvarning används det kraftigare TYP B skäret. integrationen i GibbsCAM omfattar båda skärtyperna inklusive möjlighet att rotera verktygspindeln simultant vid svarvning (simultan B-axel/V-axel).

 

 

 

 

 

Y-AXEL SVARVNING

Med Sandvik’s nya hållare för Y-axel svarvning kan CAM användaren nu även utföra PrimeTurnin i YZ planet, vilket ger ännu högre stabilitet då skärkrafterna vid Y-axel svarvning riktas in mot verktygsspindeln. GibbsCAM stöder även den nya Y-axel kombihållaren som kan kombinera rundskär (för exvis dynamisk svarvning) med vanligt svarvskär, i samma hållare. Det ger god åtkomst, mycket hög stabilitet och kortare tid mellan operationer då verktyget kan indexeras nära detaljen, utan att behöva gå till växlingsposition.