Resterna av Tuneskipet finns idag uppställt på Vikingsskipmuseet i Oslo. Skeppet hittades 1867 i en hög på gården Haugen, Rolvsöy i Östfold. Det är byggt samtidigt med Gokstadsskeppet ca år 900 och har på sin sista färd varit använt som gravskepp för en mäktig hövding. De gravgåvor som normalt läggs i den här typen av skepp är här inte bevarade då skeppet inte har klarat tiden i marken lika bra som Gokstadsskeppet och Osebergaskeppet. Trots sitt utseende är Tuneskipet det tredje bäst bevarade vikingaskeppen efter Gokstadsskeppet och Osebergaskeppet.

Tunekipet var det första vikingaskepp som grävdes fram och på den tiden var arkeologerna inte lika noggranna som de är idag vilket ledde till att skeppet fick en del skador. Jordhögen där skeppet låg var grävd i tidigare och syre hade kommit in och påskyndat nedbrytningen av skeppet.

Sedan några år har Vikingskipmuseet använt ATOS 3D-scanners från GOM för att noggrant dokumentera de skepp som finns här plus alla de andra hundratals föremål från vikingatiden som funnits i Gokstadsskeppet och Osebergaskeppet som användes som gravskepp. 3D-scanningen utförs i befintligt museum under besökstid så det finns goda möjligheter att se arbetet i verkligheten.

Eftersom det är ovärderliga föremål måste 3D-scanningen utföras med stor noggrannhet och skicklighet.

Då beslut har tagits för att kraftigt bygga ut Vikingaskipsmuseet för att bättre kunna visa skatterna från vikingatiden är det än viktigare att med hjälp av 3D-scanning ha dokumenterat skeppen i sitt nuvarande läge och form eftersom de måste flyttas till ny byggnad om några år.

Den nya byggnaden beräknas vara klar 2022 och ha ett utseende som på bilderna nedan.

Det finns två stycken vikingaskepp, Gokstadsskeppet och Osebergaskeppet som är bättre bevarat än Tuneskipet. Dessa två skepp är en bit över 20 meter långa och ca 5 meter breda. När man ser de här skeppen är det förståeligt att de kan ha färdats långt. Det är imponerande med vilken teknik och precision vikingarna kunde bygga båtar. Exempelvis är kölen på Gokstadsskeppet uthuggen ur en 18 meter långt trädstycke.

Både Osebergaskeppet och Gokstadsskeppet har tidigare 3D-scannats med ATOS-system utvändigt och nu väntar 3D-scanning av insidan på skeppen.

Bjarte Aarseth på Vikingskipmuseet säger ” Vikingskipshuset med sine GOM 3D skannere er museets viktigste verktøy for å ha kontroll med treets bevegelser. GOM Inspect er ett veldig nyttig program for museets konservatorer og alle som jobber med det nye Vikingtidssenteret. Vi jobber daglig med våre skannerfiler. Eks. nye tegninger, støtter, konserveringsmetoder (volum før/etter konservering)  eks. eller nye produkter til souvenirbutikk.”

 

Av Börje Larsson