Pressen på den europeiska bilindustrin leder till högre innovationstakt och det är underleverantörerna, snarare än de stora bilmärkena, som driver på mest. Det visar Protolabs undersökning som omfattar 150 högre beslutsfattare inom den europeiska bilbranschen, inklusive stora bilmärken, bildelstillverkare och återförsäljare. 58% av återförsäljare och 53% av bildelstillverkare håller med om påståendet att de aldrig tidigare upplevt så höga krav på att innovera som nu, jämfört med 38% av svarande från bilmärkena. 

Innovation drivs framförallt av att skapa nya produkter och tjänster (42%), men nästan lika viktigt är att innovera för att kapa kostnader och öka effektiviteten (37%), vilket i sig drivs av ökade klimatkrav (34%). 

Innovation sker allt oftare gemensamt mellan biltillverkare, konsumenter och underleverantörer och undersökningen visar att branschen som helhet upplever att det här är något man redan är bra på, (46% håller med.) Framförallt underleverantörer ser det som en förutsättning för att klara kravet på ökad innovation i framtiden. För de bilmärken som insisterar på att endast innovera internt, istället för att utnyttja kreativiteten i hela ekosystemet, kan det alltså bli problematiskt i framtiden.

Positiv till fyradagarsvecka 

Undersökningen visar även ett ökat intresse för nya arbetssätt som främjar innovation. Bland annat ställer sig 57% positiva till fyra dagars arbetsvecka. Medan många ser hybrid- och flexibelt arbete som en positiv drivkraft för innovation (56% håller med) säger hela 81% att de bästa förutsättningarna för innovation är att medarbetare tillbringar fyra dagar i veckan på arbetsplatsen. En motsägelse som kan bli svår att få ihop. 

Vad gäller de största utmaningarna inför framtiden tror de svarande att konsumenter i högre grad kommer att dela bilägarskap snarare än äga sin egen bil. 39% av de svarande anser att det är inom detta område de största innovationsmöjligheterna kommer att finnas i framtiden. Utöver det skiljer sig bilmärken, underleverantörer och återförsäljare åt. Återförsäljare som befinner sig närmast slutkunden, anser att nya aktörer på marknaden, främst teknologiföretag, är en viktig faktor för innovation (46%), medan bara 29% av biltillverkare, och 34% av underleverantörer håller med. Frågan är om det här är ett tecken på viss självgodhet i en bransch som varit ovanligt stabil väldigt länge?

 

– I Norden finns ett stort intresse för ökat innovationssamarbete, mer automatisering och säkrare leveranskedjor, berättar Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum. Samtidigt finns behov av att hitta gemensamma iterationsprocesser som är snabba och smidiga och underlättar innovation och prototyputveckling. Det ska bli intressant att se hur branschen utvecklas under 2024 som ser ut att bli ett kanonår för innovation inom fordonsbranschen, avslutar han. 

Om undersökningen: 

Undersökningen genomfördes av Longitude, ett företag i Financial Times-gruppen på uppdrag av Protolabs. 150 ledare på högre befattningar i företag inom bilbranschen (bilmärken, underleverantörer och återförsäljare) i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Italien och Frankrike tillfrågades via enkät och med uppföljande intervjuer.