Tengbom, ett av världens mest innovativa arkitektkontor, har valt att investera i digitala lösningar och spetskompetens kring BIM och ingår därför ett omfattande avtal med Symetri. Avtalet innefattar BIM-lösningar, konsultstöd och utbildningsdagar från Symetri, som har gedigen erfarenhet av att hjälpa den nordiska bygg-och fastighetsbranschen att optimera arbetsflöden, hantera fastighetsdata och förbättra kvaliteten genom hela byggprojektets livscykel. Målet med samarbetet är att maximera digitaliseringens möjligheter.
Tengbom kompletterar sina processer genom att effektivisera med hjälp av Naviate och BIMeye i företaget, med ett så kallat Enterpriseavtal.
– Genom avtalet med Symetri vill vi ge Tengboms medarbetare obegränsad tillgång till kvalitetshöjande lösningar som Naviate och BIMeye. Detta blir ett bra komplement och stöd i våra projekt, säger Andreas Kull, BIM-strateg på Tengbom.
– Tengbom och Symetri har under en längre tid haft ett nära samarbete och vi är mycket tacksamma för detta fördjupade förtroende. Vi på Symetri tillhandahåller digitala lösningar och automatiserar processer för att ytterligare öka våra kunders effektivitet, kreativitet och konkurrenskraftighet. En förtroendefull dialog med våra kunder är A och O när vi utvecklar våra lösningar för att digitalisera byggprocessen i Norden, säger Per Carlsson, Director AEC Business Unit, Symetri.
Avtalet innehåller även konsultstöd och utbildning för att utveckla och effektivisera processer och metoder samt att alla anställda håller en hög kompetensnivå.
– För att stötta Tengboms verksamhet har vi som ett kunskapshöjande komplement även tecknat upp oss för utbildnings- och konsulttimmar, säger Gunnar Schwertner, Koncernsupportansvarig CAD på Tengbom.
– Enterpriseavtalet ger alla parter bästa möjlighet för ett effektivt samarbete, fortsätter Per Carlsson. Genom att utbilda i Naviate och BIMeye kan man använda lösningarna på optimalt vis, och konsultstödet gör att Tengbom får hjälp på plats när det behövs, så att de kan fokusera på det de är bäst på!