Teknologin ger kunderna möjlighet att förstå effekterna av förändringar i produktutvecklingen på flera områden

 Siemens annonserar idag ”System Modeling Workbench for Teamcenter”, utvecklad i samarbete med Obeo, för att utöka Siemens erbjudande kring MBSE, (Model Based System Engineering). Den här nya lösningen integrerar Teamcenter portföljen med både det generella objektorienterat modellspråket SysML, och Capella, en Open-source modelleringsapplikation dedikerad för system-, mjukvaru- och hårdvaruarkitektur. Siemens PLM Software förstärker ytterligare sitt redan omfattande MBSE-stöd genom ett starkt engagemang för öppen källkodsprogramvara, sk. open-source, vilket möjliggör att dessa teknologier nu också kan representeras i en ”digital tvilling” för att integreras med ett flertal andra ingenjörsdiscipliner. Genom att använda Teamcenter för att hantera den digitala tråden kan verksamheter se, och därmed förstå, effekten av beslut inom sina olika ingenjörsområden, vilket skapar större transparens som ger en mer initierad och effektiv produktutveckling.

– Det här partnerskapet ger ingenjörer som använder sig av Siemens PLM Software fördelarna av att kunna applicera en ”closed-loop model” för att hantera integrationen mellan systemarkitektur och produktutveckling, säger Etienne Juliot, Vice President och grundare av Obeo.

– Det bästa sättet att hitta en bra avvägning mellan tillförlitlighet, kostnad och prestanda och samtidigt hantera komplexiteten hos ”multi-concern system”, är att utveckla alla dess aspekter i ett enskilt system, som en enda källa för sanning.

– Obeo SA från Frankrike är vår valda partner för att implementera open-source, eller andra tekniska komponenter, för Capella – vår systemarkitekturmodellering lösning, säger Daniel Exertier, Thales Model Driven Engineering Domain Manager. – Under de senaste åren har Thales med stöd av olika industriella partners supportat framväxten av ett ekosystem för att supporta Capella som ett open-source baserat MBSE. Integreringen av Capella och Siemens PLM Software är ett utmärkt tillfälle att bättre integrera produkt arkitektur utveckling med hela produktens livscykel.

Baserat på en välbeprövad metodvägledning hjälper ”System Modeling Workbench for Teamcenter” produktarkitekterna att bättre förstå kundernas behov, definiera och dela lösningen med intressenter, genomföra breda tekniska samarbeten, att utvärderingar tidigare för att säkerställa sina arkitektoniska val, samt att slutföra verifiering och validering. Användare kan dra nytta av ett friktionsfritt datautbyte under hela utvecklingsprocessen mellan Produktlivscykeln (PLM) och SysML och/eller Capella-projekt. Den enkla tillgängligheten gör det enkelt att utnyttja data under livscykeln för modeller, krav och diagram.

Med denna lösning kan kunder nu skapa och hantera en integrerad produktarkitektur som spänner över flera ingenjörsdiscipliner. Detta möjliggör att efterföljande utvecklingsområden kan kommunicera med varandra med avseende på hela produktutvecklingens livscykel. Genom att tillhandahålla en digital tråd som spänner över nästan alla ingenjörsområden såsom mekanik, elektronik, mjukvara, tillförlitlighet, kostnad, tillverkning och service, kan alla inblandade förstå hur en förändring kan påverka hela spektrumet av processer inom en produkt. Att arbeta i ett integrerat, centralt system med information från alla discipliner kan mer välgrundade produktutvecklings beslut tas samtidigt som kunnandet för innovationer förstärks.

– System Modeling Workbench for Teamcenter erbjuder avancerade MBSE-kapabiliteter, baserad på vår fundamentala princip om öppenhet som gäller hela vår verksamhet, säger Joe Bohman, vice vd för Lifecycle Collaboration Software inom Siemens PLM Software.

– En Digital Tvilling, integrerad över flera ingenjörsområden såsom, mekanik, elektronik, mjukvara och tillverkning kommer att ha en dramatisk påverkning för kunder som vill öka effektiviteten och innovationskraften inom sin produktutveckling, samtidigt som de uppfyller slutanvändarnas föränderliga behov.