Symetri FM och 5D systemkonsult går samman och stärker sin position som leverantör till fastighetssektorn

Sammanslagningen innebär att Symetri nu kan erbjuda marknaden den mest attraktiva lösningen inom ramen för hela Building Lifecycle Managementområdet (BLM) från ett och samma bolag.
5D System är ett välrenommerat programvarubolag och leverantör av systemstöd till fastighetsbolag och verksamheter inom Facility Management (FM). Bolaget har precis som Symetri under de senaste åren investerat i att stärka sitt erbjudande inom BLM‐området. Den samlade kompetensen som nu mobiliseras i en verksamhet skapar goda förutsättningar för reella värden för fastighetsägare med stöd av digitala verktyg.
När Symetri och 5D System blir ett innebär det att vi kan erbjuda marknaden ett helhetskoncept med system och kombinerade tjänsteleveranser inom BLM. För våra kunder innebär det att vi erbjuder lösningar i form av systemstöd och processer som stöttar ett digitalt obrutet informationsflöde, från projekt till förvaltning och service verksamheter.
‐ Att vi går samman innebär att vi kan samordna och utveckla våra erbjudanden samt förenkla för våra kunder. Vi når en större geografisk marknad och våra kunder får tillgång till hela företagets samlade kompetens, säger Mats Broman som blir ny chef för affärsområdet Facility Management inom Symetri.
‐ Det blir nu tydligt att vi är den ledande leverantören av systemlösningar inom verksamhetsområdena fastighetsförvaltning och FM‐verksamheter i Norden. Våra kunder får tillgång till ett bredare utbud av tekniska lösningar, med förbättrade integrationer samt en utökad kompetens samlad i en organisation. För oss innebär detta att vi skapar än bättre förutsättningar att aktivt bidra till en positiv utveckling och effektivisering av fastighetsbranschen i Norden”, säger Jens Kollserud, VD för Symetri AB.
Fusionen mellan 5D System och Symetri sker from 1 maj 2017 och 5D system blir en del av Symetris affärsområde för Facility Management.