Med det inbyggda IFC-gränssnittet i CADMATIC och Tekla Structures är det nu möjligt att säkerställa friktionsfri informationsdelning genom att kombinera anläggningens designmodeller med ritningarna för stål. Projekten får förhöjd säkerhet, blir enklare att planera och är mer kostnadseffektiva tack vare de visuella modellerna. Med hjälp av de virtuella modellerna får användaren en överblick som underlättar t.ex. riskanalyser i den dagliga verksamheten.

 Överlägsen teknik

  • Arbetsflödet: Tillgång till aktuell information var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst.
  • Kollisionsvarningar: Automatiserad kollisionskontroll som identifierar konflikter i modellen innan det är för sent.
  • Dela modeller: Jobba med designen och detaljerna tillsammans med interna och externa projektmedlemmar.
  • Mångsidighet: Välj en lösning som fungerar både för offshore- och onshore-anläggningar.

De 3D-baserade anläggningsmodellerna och offshore-designen möjliggöra för användare att arbeta med modellerna samtidigt och dela data och information med alla involverade aktörer. Det leder till ökad effektivitet och högre precision under både tillverkningen och i det dagliga arbetet på anläggningen. 3D-modellerna gör det även möjligt att följa och hantera anläggningarnas prestanda i realtid.

DESIGN, BYGG (TILLVERKNING OCH KONSTRUKION) HANTERA DRIFT

Den 3D-modellbaserade designprocessen för anläggningar omfattar strukturanalys och design samt detaljarbete för stål- och betong- och processteknik.

Den virtuella projektmodellen fungerar utmärkt som kommunikationsnav under arbetet där alla parter i projektet kan involveras. Detta tack vare IFC-aktiverade datautbytet som fungerar som en länk mellan olika program.

Modellen stöder ett distribuerat arbetsflöde och gör det enkelt att göra förändringar under arbetets gång. Eventuella kollisioner syns redan i designfasen, vilket innebär att man kan minimera antalet problem under konstruktionsfasen. Detaljerade modeller ger stöd för automatiserad stålbearbetning och tillverkning, automation och installation. Det öppna systemet gör det enkelt att integrera med ERP- och MIS-mjukvara i tillverkningen. Och 3D-modellerna gör informationsflödet mellan arbetsplatsen och produktionen mer transparent. På så sätt stöder det distribuerade arbetsflödet arbetsplatsen, produktionen, transporten och ingenjörerna. Det ger alla inblandade bättre förståelse för eventuella förändringar i arbetet. Dessutom möjliggör de precisa 3D-modellerna full materialspårbarhet enligt EN1090-standarden.

Detaljerad 3D-modellering säkerställer att du alltid har tillgång till en aktuell ”virtuell anläggning”. 3D-anläggningsmodellen fungerar som en tvåvägskanal för information som har skapats i olika mjukvarusystem, inklusive anläggningsunderhåll, virtuell förebyggande riskhantering, processkontroll, riskanalys, inspektion och strukturella modeller. När anläggningen finns i 3D, är det enkelt att planera tillägg och revidera befintliga anläggningar.

 

Industry Foundation Classes (IFC) underlättar informationsutbyte mellan projektgruppsmedlemmar och över de programvaruapplikationer som brukar användas för design, konstruktion, upphandling, underhåll och drift.

Building SMART är den globala myndigheten som driver omvandlingen av den inbyggda tillgångsekonomin genom skapande och antagande av öppna internationella standarder