Det går bra för svensk limträindustri. Lagerbalken, som säljs i bygghandeln, är den limträprodukt där försäljningen ökat mest i procent. Försäljningen av svenskt limträ ökade med 28 procent i juni i år och både projektbalken och lagerbalken slår försäljningsrekord.

– Konsumenten blir allt mer medveten. Att bygga med trä står i ropet och vi bygger både stort och litet i trä med stolthet. Det är en svensk råvara som bidrar till lägre klimatpåverkan, säger Pontus Netinder som är kategorichef för trävaror på Woody Bygghandel AB.

April, maj och juni de försäljningsmässigt viktigaste månaderna för byggmaterialhandeln och står för nästan 30 procent av den totala försäljningen under ett år. Det syns på försäljningssiffrorna för limträ som för juni var 28 procent högre än förra året samma period. Både projektbalken och lagerbalken har slagit försäljningsrekord. Försäljningen av projektbalken har ökat med nästan 21 procent och lagerbalken med 41 procent under juni i år jämfört med samma period förra året.

– Limträ har tidigare varit en beställningsvara. Nu finns ett sortiment synliggjort i bygghandeln och tillgängligheten är idag helt annan än tidigare. Medvetenheten hos kunderna har också ökat. Man upptäcker användningsområdena och möjligheterna med limträ, säger Peter Sundqvist som är inköpsansvarig på Beijer Byggmaterial AB.

Flera bygghandlare har märkt av den ökade efterfrågan och ser att både mindre byggentreprenörer och hemmasnickare har fått upp ögonen för limträ. Lagerbalken används ofta för att bygga tak till uterum.

– Lagerbalken är framförallt lättillgänglig. Det är enkelt att lasta den på takräcket för att frakta den hem och det går att bearbeta den med enkla verktyg, säger Pontus Netinder.

– Många har tidigare upplevt limträ som dyrare än andra alternativ. Man har tänkt att bearbetade produkter alltid innebär en högre kostnad men så är inte fallet. Jag märker att allt fler inser värdet av att bygga med limträ utan att det kostar mer, säger Steve Olsson som är inköpschef för trävaror Optimera Svenska AB.

På sex månader har den totala försäljningen av limträ har ökat med cirka 6 procent. Försäljningen av projektbalken har ökat med 1 procent och lagerbalken med nästan 14 procent över sex månader.

– Det går totalt sett mycket bra för limträbranschen och försäljningen ökar stadigt när fler upptäcker fördelarna med limträ. Svenskt Trä har tagit fram inspirationsfilmer för att locka hemmasnickaren att bygga mer i limträ. Dessa har tagit emot mycket väl, summerar Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.