På platsen för European Spallation Source i Sverige blir en partikelaccelerator världens mest kraftfulla neutronkälla. Byggpartnern Skanska kommer att kunna öka effektivitet och spara tid på det här projektet med hjälp av Bluebeam Revu. Under de senaste sex åren har Skanska investerat i att maximera produktivitet och minska kompetensklyftan genom att ingå partnerskap med Bluebeam för att digitalisera arbetsflöden på stora och komplexa projekt.

Skanska i siffror

  • 41 000 anställda världen över
  • 5:e största byggföretaget i världen
  • 1,4 biljon SEK i intäkter under 2016
  • 800 personer arbetar på ESS samtidigt
  • 733 miljoner SEK – kostnaden för spårvägsutbyggnaden i Lund
  • 4,7 miljarder SEK – kostnaden för att bygga ESS

Skanska är en av världens främsta byggfirmor och företaget vet att de måste värna om sina medarbetare för att förbli framgångsrika och öka både i storlek och i lönsamhet. Skanska ser därför till att deras ingenjörer, arkitekter och byggarbetare har tillgång till de senaste och bästa digitala verktygen så att de kan arbeta snabbare, säkrare och smartare. Verktygen bidrar också till att de kan fokusera på det de är bäst på – att hitta innovativa lösningar och bygga anläggningar i världsklass, som forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.

På ESS, som beräknas slå upp portarna under 2024, bygger Skanska det campus som ska stå värd för världens mest kraftfulla linjära protonaccelerator. Forskningsanläggningen kommer att vara värd 4,7 miljard kroner, locka runt 3 000 forskare om året och omfatta ett heliumkylt målhjul i volfram, en uppsättning laboratorier samt ett datacenter. Skanska bygger även en över 6 km lång spårvägsutökning som ska ansluta Lunds centrala järnvägsstation till ESS. Projektet är storskaligt och komplext och Skanska förlitar sig på Bluebeam Revu och Bluebeam Studio för att hantera allt från samgranskningar till förändringar på plats.

Skanska anser att det nära partnerskapet med Bluebeam är avgörande för deras framgång eftersom nya tider för med sig nya utmaningar.

– Vi måste hela tiden kunna förändra oss för att ligga i framkant och vi behöver även att de företag som stöttar vår verksamhet hela tiden hänger med i de nya tiderna, säger Emil Hagman, som är digitalt ansvarig för hälsa, säkerhet och hållbarhet på Skanska Sverige.

– Bluebeam är extremt bra på det. Emil anser att partnerskapet mellan Skanska och Bluebeam utgör en modell för hur samarbetsmässiga relationer bör fungera. Relationen bidrar till flera av grundpelarna för framgångsrika byggprojekt och en framgångsrik verksamhet – medarbetare länkas samman så att kommunikationen blir sömlös och enkel, verktygen anpassas så att arbetsflödena både kan standardiseras och skräddarsys efter en individs behov och kunniga medarbetare rekryteras och behålls.

Överbrygga geografiska och tidsmässiga skillnader

Det är nästan 65 mil från Skanskas huvudkontor i Stockholm till ESS i Lund – ett av företagets mest ambitiösa projekt hittills. Medan vissa ingenjörer arbetar i huvudstaden och på andra regionala kontor runt om i Sverige, är andra baserade på kontoret i Lund och åker fram och tillbaka mellan skrivbordet och byggarbetsplatsen. Ett projekt av den här storleken kräver att flera dussintals Skanska-medarbetare lägger all sin tid på att utforma, uppföra och överse byggnationen av campuset och projektet för att bygga ut spårvägen i Lund. Med tanke på Skanskas storlek och projektets omfattning är det avgörande att alla parter kan kommunicera i realtid. På så sätt kan planerna granskas i tid och förändringar implementeras så att man undviker förseningar i schemaläggningen eller – ännu värre – kostsamma misstag i den faktiska byggmiljön.

Feroz Rawan är byggingenjör och BIM-ledare och ser dagligen fördelarna med digitala ritningar. Tidigare gjordes fysiska markeringar på en ritning innan den skickades till ett eller flera andra kontor för granskning. Nu sker kommunikationen direkt och sömlöst eftersom medarbetarna har möjlighet att göra markeringar i dokument på byggplatsen med hjälp av Revus mobilapp och sedan skicka ritningarna digitalt till andra parter. Dessutom gör Skanska stora besparingar på papperskostnaderna.

Digitala ritningar gör dessutom att användarna inte bara kan se vilka ändringar som har implementerats, utan också vem som har gjort dem. – Om jag skriver ut en ritning och gör några markeringar lägger jag inte till min signatur, så ingen vet vem som gjorde markeringarna eller varför. Men i Revu kan alla se att det är jag som gjort markeringar. Jag kan lägga till kommentarer och även om de döljs finns alltid informationen tillgänglig. Det är väldigt viktigt, säger Feroz. Markeringslistan i Revu medför en ökad grad av ansvarighet. Ändringar kan spåras och uppdateras så att inga problem förblir olösta och det är tydligt när ett problem har åtgärdats. Nu kan dessutom teamet uppmärksamma varje enskild persons unika bidrag till projektet. Jimmy Forsberg, som är Skanska Sveriges programägare för Bluebeam samt utvecklingsledare för GoMobile, betonar vikten av att ha åtkomst till ritningar i farten, oavsett om det är på byggplatsen eller under en fullspäckad dag på kontoret.

– Vi har många medarbetare som är ute på fältet. Enkla lösningar och funktioner som Batch Link är till stor hjälp eftersom vi kan navigera i ritningarna mycket snabbare, i synnerhet på våra iPads.

Staffan McLearno är driftchef på Skanska Sverige och använder regelbundet Revu i farten när han utformar trafikplaner, som för spårutbyggnaden i Lund.

– Vi använder Revu för att skissa och rita planer för trafikhantering. Vi kan gå till byggplatsen, titta på vad vi just ritat och jämföra det med verkligheten samt göra korrigeringar på plats.

Samarbetet och kommunikationen sträcker sig även över de geografiska avstånden. Lotta Wibeck, som är program-, affärs- och förändringschef på Skanska Sverige, har lagt märke till att de branschkollegor hon pratar med ofta nämner att programvaror som Revu ger dem möjlighet att kommunicera med medarbetare som de annars kanske inte fått kontakt med.

– När vi frågade de anställda vem de får mest hjälp av svarade de att det var den person de sitter bredvid. Det kvittar om kollegan bredvid dig är ung eller gammal – vi hjälper varandra. I byggbranschen kan du inte vänta till nästa dag på ett svar. Har du kört fast med ett problem just nu och behöver du hjälp direkt. När människor inser Revus värde och hur programvaran kan underlätta deras arbete och balansen i arbetslivet vill de gärna lära sig att använda det. Och en arbetsplats där människor kommunicerar på ett effektivt och entusiastiskt sätt och lär känna sina kollegor är en arbetsplats där effektivitet och produktivitet kan blomstra.

– När människor inser Revus värde och hur programvaran kan underlätta deras arbete och balansen i arbetslivet vill de gärna lära sig att använda det.

En skräddarsydd lösning

Skanska har runt 10 000 anställda i Sverige och cirka 5 000 av företagets alla anställda använder Revu. Det innebär att anställda i ett flertal roller och med varierande grad av erfarenhet använder programvaran dagligen på kontor över hela världen. Användarvänligheten samt möjligheten att standardisera funktioner inom hela företaget och anpassa dem för enskilda användare är det som gör programvaran så värdefull för så många människor.

Jimmy Forsberg, vars uppgift på Skanska är att förbättra vanliga arbetsflöden, tror starkt på att Revu kan förbättra vardagen.

– Det förenklar mycket av det vi gör. Vi behöver något som är förhållandevis enkelt och innovativt att använda och som också ger oss möjlighet att göra anpassningar beroende på behov. Genom att använda Revu kan Skanska skapa en uppsättning verktyg som är tillgängliga för samtliga användare och säkerställa att symboler och beräkningar är identiska i alla företagets dokument. Det gör det enklare för vem som helst i företaget att börja arbeta på ett projekt och genast förstå planerna. Det bidrar även till att bygga upp ett institutionellt minne och lärande eftersom data lättare kan hämtas och kontrolleras när de är standardiserade. Samtidigt kan varje användare – från strukturella ingenjörer till projektledare – personanpassa sina verktygsuppsättningar genom att dölja knappar som inte är användbara och visa de som är det.

– Det handlar om de små sakerna – genvägarna och de små funktionerna vi alla använder varje dag. Det är de som sparar så mycket tid för oss, förklarar Jimmy. Den enkla anpassningen har också övertygat nya användare och gjort att de vågat ta steget att prova Revu. Skanska Sverige använder sig av en mjuk strategi där kollegor stöttar varandra i takt med att de utforskar digital design, istället för att cheferna uppmanar alla att använda programvaran. Emil Hagman förklarar att taktiken är ”att inte tvinga på människor något, utan låta dem ta steget på egen hand”.

– Ibland när de öppnar Revu ser de massor av knappar och verktyg och kan bli lite rädda. Jag visar dem och säger: ’Det här är användargränssnittet och du kan ändra vad du vill. Om du inte vill ha de här verktygen här tar du bort dem. Det är du som ska utföra arbetet, så du måste känna dig bekväm med verktyget’.

Ge de anställda möjlighet att bli den bästa versionen av sig själva

– I slutändan är det människorna som arbetar på projektet som gör skillnaden, förklarar Lotta Wibeck. Alla byggprojekt är omfattande och att bygga ett komplext, säkert och massivt campus som ESS är ingen enkel uppgift. Men Lotta vet att det viktigaste för vilket företag som helst är människorna som arbetar för det. Utan medarbetarna är vi ingenting, så vi måste ta hand om dem för att lyckas.

Utan medarbetarna är vi ingenting, så vi måste ta hand om dem för att lyckas.

Idag är det allmänt känt att hur nöjda de anställda är står i direkt relation till hur mycket de engagerar sig i sitt arbete – anställda som är nöjda bryr sig mer om företaget och i förlängningen de projekt de arbetar på. Detta ökar produktiviteten och därmed vinstmarginalen. Användningen av Revu är en av Skanska Sveriges metoder för att hålla de anställda nöjda. Med programvaran kan de eliminera många av de tråkiga uppgifter som få personer gillar – tröttsamma och repetitiva beräkningar, organisering av material och omarbete.

Ingenjörer som Feroz Razwan upplever detta på egen hand.

– Bluebeam gör mina dagliga uppgifter effektivare så att jag kan få mer gjort på kortare tid. Och det gäller inte bara mig, utan även alla mina kollegor. Emil Hagman utbildar sina kollegor i Revu och Studio som en del av sina arbetsuppgifter. Han säger att de ofta når en punkt i utbildningen – en sorts ”aha-upplevelse” – där de inser: ”Oj, jag behöver inte fortsätta göra den här tråkiga grejen som jag hållit på med i två eller tre år nu. Den ingår inte längre i mina uppgifter.” Detta, säger Hagman, ”är vad Bluebeam har inneburit för mig och många andra – inge fler tråkiga arbetsuppgifter”.

Tillämpningen av digitala verktyg som gör livet enklare är inte bara en fördel för dagens Skanska. Även morgondagens verksamhet kan dra nytta av det. En ny generation som fötts under den digitala tidsåldern kommer inte bara att acceptera utan förvänta sig att deras arbetsgivare tillämpar de senaste verktygen som minskar långtråkiga arbetsuppgifter och oavsett tidpunkt ger dem åtkomst till det de behöver på kontoret, hemma eller på vilken annan plats som helst.

– Vi måste fokusera på våra framtida anställda också, säger Hagman. Vi måste hänga med i utvecklingen. I framtiden kommer människor att ha mycket högre krav på mobilitet och de digitala arbetsflöden de använder. Vi kan inte sluta att digitalisera.

Jimmy Forsberg instämmer helt och hållet.

– Vi pratar mycket om den känsla Bluebeam ger och det är alltid en eller två – och ibland fem – personer som kommer fram till oss när vi avslutat utbildningen och säger: ’De här funktionerna kommer verkligen att vara till nytta i mitt arbete. Jag önskar att jag hade känt till det här tidigare.