Reell POINT släpper i maj 2018 nya versioner av sina applikationer. Applikationerna presenteras som POINT smart 2019 och är testade och anpassade till nya versioner av AutoCAD och Bricscad.

 Point har under de senaste tio åren lyckats att hålla applikationspriser betydligt under det aktuella konsumentprisindexet. Priserna ökade endast i snitt kring 0,5% per år! Det finns fyra olika bransch- versioner som bygger på en gemensam systemstruktur och kan levereras i singel- eller som Suiteversion. Suiteversionen omfattar alla POINT smart applikationer som kan användas en åt gången under en enda licens.

 POINT smart Ark+ är flaggskeppet bland smartprodukterna. Programmets funktioner består bland annat av layoutdelen med parametriska definitioner i 2D och 3D, verktyg för hantering av situationsplaner, byggnadskonstruktion, brand och utrymningsritningar, kalkyler, rumsbeskrivningar mm. POINT smart ARK+ är ett komplett och mycket smart CAD-verktyg, för alla behov av effektiv projekteringsprocess.

POINT smart EL&TELE är en komplett CAD applikation för framställning och redovisning av EL&TELE installationer. Programmet innehåller funktioner för framställning av samtliga EL&TELE handlingar. Utöver ritningshandlingar kan programmet även generera anläggningsbeskrivningar, tekniska specifikationer och kostnadskalkyler. Symboler som ingår är upprättade enligt SS-IEC 617.

POINT smart VVS är en CAD applikation för framställning och redovisning av VVS installationer.

Programmet innehåller funktioner för framställning av VVS handlingar för rör, schema och ventilation. Utöver ritningshandlingar kan programmet även generera anläggningsbeskrivningar, tekniska specifikationer och kostnadskalkyler. 

POINT smart Hydraulik är en CAD-applikation för framställning och redovisning av hydraulikinstallationer. Programmet innehåller funktioner för framställning av hydraulikhandlingar för ledningar, symboler enligt ISO 1219-1:2006, övriga symboler, hydraulikkalkylator.

Utöver ritningshandlingar kan programmet även generera anläggningsbeskrivningar, tekniska specifikationer och kostnadskalkyler. 

Mer information på: http://www.reell.se/