Det nya bostadsomårdet Saltsjö Vy utanför Nacka visar att BIM-tekniken nu på allvar används inom alla typer av byggprojekt och inte bara vid stora arenabyggen. Finja Prefab har använt sig av BIM programvaran Tekla Structures i projekteringen av ett nytt flerbostadshus åt Ikano Bostad. Att bygga ett bostadshus i en miljö bland befintliga hus eller annan svåråtkomlig terräng ställer speciella krav på logistik och detaljerad projektering.
– Bostadsbyggandet är på uppgående, speciellt i storstadsregionerna och vi är övertygade om att vi kommer att få se BIM-tekniken utnyttjas mer inom just detta område. Fördelarna med BIM blir till konkurrensfördelar så som automatiserade kontroller för att skapa ett helt korrekt tillverkningsunderlag innan uppförandet, säger Niklas Kihlén, Senior Consultant Tekla Sverige.

Finja Prefab har haft i uppdrag av Ikano Bostad att sköta all projektering samt tillverkning och levererans av hela den prefabricerade betongstommen till det nya bostadshuset Saltsjö Vy. Då huset uppförs mitt ibland befintliga hus i en komplicerad terräng mot en bergvägg har man valt att arbeta med BIM-teknik från Tekla. Den största utmaningen för Finja Prefab har varit  projektets storlek med 130 lägenheter. Genom att samla all information i en Teklamodell kan konstruktörer som arbetar i 3D-modellen se väldigt tydligt om det är några väggar eller bjälklag som inte passar och på så vis blir det mindre fel och kollisioner. Detta är speciellt viktigt vid byggen på trånga utrymmen med höga krav på logistik.
 
– Vi ser många fördelar med att använda Tekla Structures inom prefabindustrin. Möjligheten att projektera exakt enligt verkligheten och att programvaran kan hantera de stora volymerna av information på ett smidigt sätt samt kollisionskontrollen minskar antalet projekteringsmissar avsevärt, säger Mats Gustafsson, handläggande konstruktör på Finja Prefab.
 
Finja Prefab har i detta projekt använt en helt ny typ av produkt som de själva har tagit fram, det förspända homogena bjälklaget. För att kunna göra tillverkningsritningar på detta var de bland annat tvungna att skapa nya ritningslayouter och i Tekla-modellen har konstruktörer skapat nya profiler och objekt.
Bostadsrättsföreningen Saltsjö Vy  att består av en länga med fyra trappuppgångar och åtta våningar med totalt 130 bostadsrätter. Lägenheterna är byggda mot en bergvägg i Finnboda Hamn med utsikt över Djurgården.