… och årets viktigaste säljevent för alla i polymerbranschen!

Här träffar du köpstarka beslutsfattare från industrin i behov av polymerproduktion, material och industridesign på en mycket etablerad och uppskattad plattform.
Med besökare främst från Norden men även från andra delar av världen, har ni möjlighet att nå helt nya marknader genom att ställa ut. Mässan är starkt säljfokuserad och missionen är att ni som utställare skall öka både försäljningen och kunskapen om era produkter och tjänster.
Ni som säljer produkter och tjänster inom industridesign & konstruktion har, som tidigare, ett eget område inne på mässgolvet!