Tmpl, den ledande digitala plattformen för kommunikation i fastigheter i Skandinavien, lanserar i samarbete med investmentbolaget Webrock Ventures bolaget Tmpl Brazil. Den nya satsningen kommer att kombinera Tmpls teknik med Webrock Ventures lokala expertis, nätverk och finansiering.
 
Tmpl grundades i Uppsala 2015 och levererar digitala kommunikations- och servicelösningar till ett flertal av de ledande fastighetsbolagen på den svenska marknaden. Kärnan i det digitala erbjudandet är en app där användaren kan hantera olika frågor kring sitt boende och arbete för att göra livet enklare, säkrare och mer hållbart.
 
Nu inleder Tmpl och Webrock Ventures ett samarbete för att lansera Tmpl i Brasilien, en av de största och snabbast växande digitala ekonomierna i världen. Brasilien har en enorm fastighetsmarknad med 50 000 nya bostäder byggda enbart i Sao Paulo City under 2019. Under de senaste åren har fastighetsbolagen börjat göra insatser för att digitalisera sin verksamhet i Brasilien, som är känd för att vara en konservativ och traditionell industri. Med Tmpls ledande tekniska lösning och Webrocks infrastruktur har Tmpl enorm potential att etablera sig som en ledande aktör inom den växande proptech-marknaden i Brasilien.

– Vi är väldigt glada över den nya investeringen som passar väl in i vår portfölj av snabbväxande digitala plattformar med nordiska rötter i Brasilien. Industrin för så kallad proptech är i tidigt skede i Brasilien och det finns än så länge inte så stor konkurrens, vilket ger Tmpl en unik möjlighet att möta den stora marknaden. Genom samarbetet mellan Webrock Ventures och Tmpl, kan vi snabbt lansera en väl utvecklad produkt till marknaden i en tid då Brasilianare blir mer och mer vana vid digitala plattformar, säger Webrock Ventures grundare och VD Joakim Pops.

– Webrocks lyckade historik av att framgångsrikt etablera svenska techbolag i Brasilien bidrog starkt till beslutet om expansion. Genom att vi kommit en bra bit på väg i vår tekniska utveckling så har vi ett försprång mot andra aktörer på den Brasilianska marknaden. Samarbetet kommer att lära oss mycket om hur Tmpls produkt fungera i en annan kulturell kontext, men vår erfarenhet är att människor har samma grundläggande behov på ett kvalitativt boende oavsett man bor i Säffle, Stockholm eller Sao Paulo, säger Tmpls VD Henrik Svanqvist.
 
– Brasilien har ca 210 miljoner invånare och kommer att ha fler än 180 miljoner internetanvändare år 2022, vilket resulterar i en uppenbar och attraktiv marknadsmöjlighet inom proptech. Med Tmpls attraktiva plattform och Webrocks starka ekosystem av entreprenörer som stöd, är jag övertygad om att vi kan leverera värde till miljontals hyresgäster inom en snar framtid i en tid då konsumenterna förväntar sig fler och fler digitala tjänster, säger Benjamin Tayar, VD för Tmpl Brazil.