ProgeCAD 2020 är den senaste versionen av ProgeCAD som fått mycket stor uppmärksamhet och erkännande för alla sina nya funktioner.

Bland det som skiljer programmet från sina tidigare versioner är följande förbättringar mycket uppskattade:

 • ProgeCAD 2020 är snabbare och enklare att använda tack vare nya verktyg och kommandon
 • Lättjobbade paletter i programmets högerkant för drag och släpp, som enkelt kan anpassas och användas för t.ex. block, snittmarkeringar och vanliga kommandon.
 • Snabbare att öppna och spara ritningar
 • Automatiska meddelanden om en XREF har ändrats
 • Ny blockeditor för att snabbare skapa och ändra block
 • Stöd för BIM och direktkoppling till BIM&co på webben med fri tillgång till BIM objekt och data
 • Förbättrad kompatibilitet med Autodesk Revit, Autodesk AEC, Geomaps och andra program
 • Stöd för 3D-skannade filer (ReCAP)
 • Bättre konstruktionslinjer och bättre visning av text och objekt
 • Infoga formler och beräkningar i tabellform
 • Stöd för digitala signaturer
 • Utskrift av 3D med enbart siluetter
 • Möjlighet att kopiera objekt längs en krökt kurva
 • Automatisk måttsättning av polyliner
 • Möjlighet att skapa egna linjetyper

Sammantaget kan sägas att ProgeCAD 2020 har blivit enklare att använda och fått förbättrade möjligheter att utbyta ritningar med andra CAD-program.

Priset för en svensk ProgeCAD 2020 är 6900 kr (exkl. moms och utan tillkommande kostnader). Motsvarande pris för den engelska versionen är 4900 kr