Sedan 1990-talet har Tadeusz Chmielewski, vd på FEMComp Engineering AB i Västerås, utvecklat ett nätverk i Polen. Under flera års tid har man sålt program och utbildat inom FEM på den polska marknaden. Företaget är återförsäljare av analysverktyget NEi Nastran och har kontor i Wroclaw. Ett tecken på det starka varumärke som man byggt i Polen är de förfrågningar man får från de som inte är kunder utan vill berika sin kunskap om analys och beräkningar.

      Sedan fyra år tillbaka har Västeråsföretaget en trogen kund i en teknisk högskola med maritim inriktning. Skolan ligger i Szczecin, inte långt från den polska Östersjökusten. När ingenjörer på skolan ville lära sig mer om avancerad FEA-analys, tog man kontakt med Tadeusz och finansierade utbildningen med EU-medel.

      I två dagar i december utbildades de polska ingenjörerna i Västerås. I fokus stod mycket avancerade icke linjära analyser och programmet Midas NFX. En viktig del av utbildningen handlade om att väga in icke linjära fenomen när en konstruktion ska dimensioneras. Det kan gälla exempelvis deformationer. Att belysa detta ämne från olika håll var också själva syftet med utbildningsdagarna.

      – De lärde sig att analysera specifika material som uppvisar volumetriska deformationer, till exempel gummi, berättar Tadeusz. Hur ska man analysera materialet och kunna bedöma att det faktiskt kommer att hålla?

      Utbildningen tog också upp faktorer som inverkar på materialets beteende, till exempel termiska randvillkor eller tid. Ingenjörerna fick också inblickar i när hållfastheten överskrids och materialet till slut går sönder och om kontaktelement som ska kunna röra sig och ända kunna överföra information. I workshops arbetade deltagarna med att förstå hur och varför materialen uppför sig som de gör och hur det påverkar de krav som är uppsatta för konstruktionen. Man diskuterade fram lösningar med hjälp av datorns analysverktyg och överförde kunskapen på den marina miljön.

      Att utbilda polacker i analysteknik är inget nytt för FEMComp Engineering AB. Man har genomfört flera utbildningar i Polen.

      – Vi har spridit kunskapen om detta stora ämnesområde både i skolor och i näringslivet, säger Tadeusz. I ett samarbete med en högskola i Krakow har vi vidareutbildat studenter med inriktning mot FEM och analyser.

      Kunskapsöverföringen mellan Sverige och Polen inom detta område verkar alltså vara starkt vilket kan öka det internationella samarbetet i EU inom industri och utveckling.

 

Love Janson