Netmilling AB i Landskrona grundades 2002 och ingår idag i en koncern där Detego AB står som ägare. Andra företag som ingår i koncernen är bl a RFR Solutions i Landskrona.

Netmilling har på senare år investerat i moderna CNC maskiner och kringutrustning och sysselsätter idag fem anställda. Maskinparken är modern och består till större delen av Haas fräsmaskiner i vilka snabba omställningar och korta tider riggtider gör Netmilling till en kostnadseffektiv producent av mekaniska komponenter, främst i aluminium. Företagets största kunder finns i förpackningsbranschen.

– Vi har korta beslutsvägar och en flexibel organisation, detta gör att vi är rustade för att ta in nya jobb på kort varsel,” informerar Fredrik Håkansson på Netmilling. ”Våra program bereds i CAM där vi drar fördel av att kunna ta emot kundfiler oavsett vilket CAD format kunden har. Vi utgår ofta från STEP och DXF ritningsunderlag. Sedan några år tillbaka kör vi med GibbsCAM som övergripande programmeringssystem vilket inneburit ett lyft och gör att vi kan utnyttja maskintid och kapacitet till det yttersta.

Produktionsflödet är väl genomtänkt med god överblick över produktionen. Maskinerna är alla av samma fabrikat och CAM programmet används för att styra samtliga maskiner. Genom att ha en enhetlig programmeringsmetod och väldigt få olika styrsystem ser man flera synergieffekter, det blir helt enkelt lättare för personalen att behärska både programmering och maskiner. Det ger flexibilitet vad gäller personal och ger goda förutsättningar för just-in-time produktion.

Att ta klivet fullt ut med CAM programmering blev ett logiskt nästa steg för att dels höja kvaliteten, dels för att kunna tillverka mer komplexa detaljer och samtidigt bli mer effektiva vad gäller själva programmeringen. Efter att CAM installerades har man kortat ner programmeringstiderna och samtidigt kunnat skapa mer effektiva verktygsbanor vilket frigör maskintid.

– Vi valde GibbsCAM dels tack vare goda rekommendationer, dels för att programmet är logiskt och användarvänligt, säger Fredrik.

– Supporten är utmärkt och leverantören ställer upp och löser problem även efter kl 16, tillägger Fredrik.

Netmilling, som har väl etablerade samarbeten med både materialleverantörer och ytbehandlare, siktar nu på att växa ytterligare dels med befintliga kunder men även genom att utöka med fler kunder inom sitt nischområde; – att tillverka aluminiumdetaljer till konkurrenskraftigt pris.

 

Bild: simulering av bearbetning i GibbsCAM, med råämne, fixtur och maskinbord