Inom industrin har elektrostatfilter sedan många år använts för luftrening. Nu har tekniken även börjat nyttjas på sjukhus, kontor och i bostäder. ”En fantastisk idé som utvecklats till en fungerande produkt”, säger Rolf Nybom, forskare vid Karolinska Institutet.

Kvaliteten på inomhusluft har en stor inverkan på vår hälsa. I värsta fall kan dålig luft orsaka astma, allergier och andra hälsoproblem. Idag används främst konventionella påsfilter i anläggningar för luftrening.

Innovatören Harry Kraaijenhagen, som grundat företaget SAFAB, har utvecklat teknik som gör det möjligt att ersätta påsfilter med elektrostatfilter.

– Elektrostatfilter eliminerar luftburna bakterier, jäst och mögelsvampar upp till 99,96 procent. EU har kommit fram till att elektrostatfilter är hållbart och bör satsas på som ett led till ett klimatneutralt EU år 2050, berättar han.

Energiförbrukningen utgör cirka 80 procent av den totala miljöpåverkan för påsfilter som används i anläggningar för luftrening.

– Elektrostatfiltren sänker energiförbrukningen avsevärt samtidigt som servicebehovet reduceras eftersom ett påsfilter bör bytas flera gånger per år, säger Harry Kraaijenhagen.

Avfallshanteringen försvinner med ett elektrostatfilter. Istället för att transportera farligt filteravfall till återvinning tvättas nämligen elektrostatfiltret rent för fortsatt användning. Utöver en lägre miljöpåverkan höjs luftkvaliteten eftersom det blir möjligt att få en utfällning av fasta eller flytande partiklar i luftflödet genom verkan från ett elektriskt fält.

– Det stora problemet med vårt elektrostatfilter är att det nästan är för bra för att vara sant. Jag har arbetat inom VVS-branschen i 30 år och inser att det här är en produkt som kommer att revolutionerna luftreningen, berättar Dan Hall, ägare till SAFAB.

Tror stenhårt på elektrostatfiltret

Ett företag som valt att satsa på elektrostatfilter är E.ON Fastigheter AB. Efter att ha testat elektrostatfilter på en av sina kontorsfastigheter valde de att byta samtliga filter på en av sina största etableringar i Malmö. Totalt har E.ON cirka 22 000 kvadratmeter med de moderna filtren i sina fastigheter.

– Jag tror stenhårt på elektrostatfiltren. Förutom att luftkvaliteten förbättras finns det stora miljöfördelar som passar bra in i E.ON:s hållbarhetsambitioner, säger Lars Anden, teknikchef vid E.ON Fastigheter.

E.ON ska under de närmaste åren flytta in i ett nytt huvudkontor i Nyhamnen i Malmö där alla medarbetare som idag är utspridda på tre kontor ska sitta. Denna kontorsbyggnad började Castellum bygga under 2020 med E.ON som huvudsaklig hyresgäst.

– Vi för en dialog med fastighetsägaren om möjligheterna att enbart använda elektrostatfilter, berättar Lars Andén. 

På Helsingborgs lasarett har Region Skåne satt in elektrostatfilter i två operationssalar.

– Det har fungerat mycket bra och när det inom den närmaste framtiden ska byggas ett helt nytt sjukhus räknar jag med att vi kan satsa fullt ut på elektrostatfilter. Jag tror mycket på den tekniken, säger Tord Johansson, tidigare driftchef vid Helsingborgs lasarett och numera sakkunnig för bygget av det nya sjukhuset.

 En fantastik idé

Rolf Nybom, forskare vid Karolinska Institutet, har på nära håll följt Harry Kraaijenhagen utvecklingsarbete med elektrostatfiltren.

– Det är en fantastisk idé som han lyckats utveckla till en fungerande produkt som förbättrar inomhusluften. När det gäller påsfilter måste luften passera genom något som kan liknas vid en komposthög medan partiklarna i elektrostatfiltret istället samlas på kanten utan att påverka luftflödet, säger han.

Rolf Nybom lyfter också fram miljöfördelarna med elektrostatfiltret.

– Varje år kastas påsfilter till ett värde av cirka fyra miljarder kronor i Sverige vilket är ett resursslöseri och dåligt för miljön. Dessutom kan man med elektrostatfiltren spara mycket pengar på minskad energiförbrukning, konstaterar Rolf Nybom.

Förutom arbetet med det egna elektrostatfiltret har SAFAB nyligen inlett samarbete med företaget Safe Drain Technology som utvecklat golvbrunnspåfyllaren Smellkiller som automatiskt fyller på vatten i golvbrunnen när den är torr

– En uttorkad golvbrunn luktar inte bara illa, den är även en öppen kanal för gaser och en perfekt miljö för spridning av virus och bakterier. Våra produkter kompletterar varandra på ett mycket bra sätt, avslutar Harry Kraaijenhagen.