Ett gott samarbete där StruSoft lyssnar på våra förbättringsförslag, det är en stor fördel, menar Anders Hejnfelt på teknikkonsulten Sweco i Danmark. Här berättar han om varför FEM-Design är ett användarvänligt analysverktyg och ger ett tydligt exempel med kopplingen till Revit.

Vad är fördelen med FEM-Design? Anders Hejnfelt på Sweco i Danmark svarar direkt:

– Det är vår dialog där de lyssnar på våra förslag till förbättringar och på det sätt StruSoft utvecklar programmet. Det är inte bara vi som har samma utmaning utan andra användare och då blir vårt samarbete ett sätt för StruSoft att förbättra sin produkt och vi får ett starkare analysverktyg.

Anders är digitaliseringschef och chef för konstruktion inom byggnation på Sweco i Danmark och har jobbat med FEM-Design i flera år.

Effektiv process med kopplingen till Revit

 Ett exempel på den nära relationen är de förbättringsförslag som Anders och hans kollegor lämnat om FEM-Designs integration med Revit. Förslaget handlade om att de ville utöka utbytet av informationen i kopplingen mellan Revit och FEM-Design så att ett objekt i Revit får samma namn i FEM-Design. Utbytet skulle ske åt båda hållen enligt deras önskemål. Konstruktionen designas på två olika sätt.

Vi modellerar direkt i FEM-Design, det är intuitivt och går snabbt, säger Anders. Men vi kan också importera geometrin från Revit. Det beror på projektet och uppdragsgivaren.

I fallet Revit har man utvecklat ett arbetssätt.

Vårt mål är att designa konstruktionen i Revit så komplett som möjligt för att sedan importera geometrin in i FEM-Design för analys. Det är en fördel när det kommer ändringar, då justerar vi geometrin och uppdaterar sedan beräkningsmodellen. Då slipper vi att arbeta både med Revitmodellen och beräkningsmodellen var för sig, det är ju dubbelarbete.

Ett övergripande syfte är att få en överblick av hur krafterna går i konstruktionen. Därför är det viktigt att konstruktionen är optimal i Revit för att göra noggranna analyser, särskilt i kopplingarna mellan olika element i prefabstommen. Allt för att byggnaden ska få stabilitet och man får kontroll över lasterna.

Anders använder också analysverktyget för att verifiera en tänkbar lösning.

Det kan vara flera förslag i en inledande fas i projektet som ska utvärderas för att ta fram en optimal design.

Informationen i FEM-Design kan Anders använda på andra sätt, till exempel exportera snittkrafterna i en analys för att jobba vidare med de i ett annat program. Det visar hur tillämpbar datamängderna i analysverktyget är.

Support löser problem på ett kundnära sätt

När Anders och hans kollegor stöter på utmaningar och problem är steget inte långt till FEM-Designs support.

Vi får snabbt svar, vi har stor användning av svaren och supporten är riktigt bra! säger Anders. Jag tycker också det är enkelt att komma i kontakt med supporten.

Det handlar om små och stora saker som uppkommer i analysarbetet.

Då ger supporten inte ett kortfattat svar utan tar sig tid, granskar problemet till exempel med den modell som vi skickat och kommer med en lösning som vi direkt kan använda. Det är en stor fördel för oss eftersom vi kan lättare komma vidare i projektet.

Det är främst det goda samarbetet och att StruSoft lyssnar på sina kunder som Anders upplever är värdefullt. En närhet till användaren som ökar produktiviteten. Och det är viktigt för Sweco i Danmark och ger möjligheter att driva projekten på ett effektivare sätt.

Love Janson

Bild: Sweco Danmark. Anders Hejnfelt berättar om hur StruSoft lyssnade på deras förslag om ett ökat informationsutbyte mellan Revit och FEM-Desing.