3D Interconnect
Interconnect löser problem med datamigration. Interconnect stöder sömlöst, utan filöversättning, de vanligaste filformaten från Neutral-formatfiler (STEP, IGES) till tredje parts CAD-filer som ACIS, Autodesk Inventor, CATIA V5, IGES, PTC Creo, Solid Edge, STEP och NX. Dessutom överförs nu även ”custom properties”.

3D Interconnect uppdaterar automatiskt designen när nya filer tas emot och uppges stödja intern filinformation såsom anpassade egenskaper, materialegenskaper och referensaxlar.

SOLIDWORKS MBD
Med MBD (Model-Based Definition) kan man skapa mått och geometriska toleranser direkt i 3D-modellen vilket gör att man slipper pappersritningar.

Model-Based Definition (MBD) säkerställer att bearbetningsstrategier baserade på olika villkor och toleranser justeras automatiskt. Det går att dela modeller med Product Manufacturing Information (PMI). MBD kan jämföras med att ha en ”inbyggd konsult” i programmet som hjälper till att fatta beslut.

eDrawings gör att användarna kan se 3D-Views för alla konfigurationer. Nya 3D PDF-mallar har fått ett nytt, mer professionellt utseende. Modellen kan dessutom sparas som STEP 242 med PMI.

SOLIDWORKS Inspection
Ett annat nytt verktyg som är kopplat till MBD är SOLIDWORKS Inspection, som automatiserar och snabbar upp den manuella inspektionsprocessen. Med Inspection kan man skapa dokumentation direkt från 3D-modeller, från 2D-ritningar samt från PDF- och TIFF-filer. Inspection är integrerat med SOLIDWORKS PDM och stödjer såväl SOLIDWORKS-filer som andra 3D CAD-format.

SOLIDWORKS Touch Mode
Sketch Ink-funktionaliteten och ett nytt användargränssnitt gör att man kan skapa och modifiera konstruktionsidéer med fingrarna. Pekskärmsläge tillsammans med en ny uppsättning verktyg gör att konstruktörer kan skissa på fri hand för att fånga nya konstruktionsidéer.

Avslutningsvis.
Bland ritningsförbättringar kan nämnas: sätt in 3D-modellvyer, automatiska noter för avancerade hål, stöd för snittmarkering, nya alternativ för visning av nollskärm, brutna snitt i sektionsvyer, alternativ positionsvy och ”All Upper Case” – en omkopplingsfunktion för text i tabeller.

Dessutom låter SOLIDWORKS 2018 användarna automatisera skapandet av flik- och slitsfunktioner som används för självmontering av delar för svetsning. Andra förbättringar inom tunnplåtskonstruktion innehåller den nya funktionen Normal Cut, vilket säkerställer att korrekta utskärningar upprätthålls för tillverkning. Den nya bockningsfunktionen gör det möjligt för användare att skapa och breda ut tre-hörnbockningar.

Franz Smidek