HxGN EAM, som ingår i Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division, lanserar HxGN EAM v12, som är den branschledande, SaaS-baserade lösningen för Enterprise Asset Management. Detta är EAMs andra större lansering sedan Hexagon förvärvade verksamheten i oktober 2021. HxGN EAM v12 erbjuder utökad funktionalitet inom alla områden. Bland annat har modulen för Asset Performance Management (APM) med Root Cause Analysis (RCA) utökats, vilket möjliggör beräkningar och visualiseringar av Asset Investment Planning (AIP)med EcoSys samt ökad funktionalitet i HxGN EAM Digital Works mobilapp.

– Vi är övertygade om att den nya versionen av HxGN EAM på ett drastiskt sätt kommer att minska risken för driftstörningar och oplanerade driftavbrott, säger Peter Bynarowicz, produktchef på Hexagons division Asset Lifecycle Intelligence. – Med vårt nya RCA-system kan kunder analysera driftstörningar och diagnostisera utrustningsfel. Informationen förs in i RCM-modulen för att kunna optimera underhållet och därmed förhindra framtida driftstopp och problem. Det här är en av marknadens första RCA-lösningar som tar ett helhetsgrepp. 

Även AIP-modulen har genomgått stora och genomgripande förbättringar i v12. Ett nytt grafiskt gränssnitt gör att det går att visualisera kostnaden för underhållet idag och var investeringar bör göras i framtiden. Den nya Constraint Optimizer-motorn används här för att räkna på hur stor investering som krävs för att uppnå en viss prestandanivå på valda tillgångar.

Användare kan se resultaten av sina investeringsplaner i EcoSys där de även kan jämföra olika investeringsscenarier. Dessa AIP-förbättringar gör att det blir möjligt att säkerställa att viktiga anläggningar och utrustning ges tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna prestera på ett önskvärt sätt. 

I den senaste versionen har även flera nya funktioner lagts till i Digital Works mobilplattform. Det går nu att lägga till egna tabbar som länkar till viktiga och ofta använda externa webbsidor. Kalibreringsmodulen ger ökad kontroll över mätningens precision vid avläsningar. Det går också att fånga upp och registrera information om driftstörningar och problem som sedan används i RCM-modulen. 

– Vårt sätt att börja i molnet var absolut avgörande för att utveckla och leverera HxGN EAM v12. Vi har en patenterad, molnbaserad problemlösare som tillför avsevärd intelligens till vår produkt och levererar stort värde till våra kunder, säger Bynarowicz. 

– Mer än 150 förbättringar har genomförts i HxGN EAM v12. Det är inte många produkter inom vårt område som kan inkludera så många förbättringar, utvecklade så snabbt och implementerade på ett så smidigt sätt. Vi är verkligen stolta över vår lösning och vi är övertygade om att den kommer att möta behoven hos våra existerande och framtida kunder.