Hexagons division för Asset Lifecycle Intelligence lanserar CADWorx Electrical and Instrumentation Design Suite. I den nya sviten finns samlat världens mest avancerade konstruktionsverktyg för industriella tillverkningsanläggningar samt produktion, överföring och distribution av elkraft, (T&D, Transmission and Distribution.) Lösningarna är utvecklade för att optimera arbetsflöden, förenkla samarbete och säkerställa tillförlitliga resultat. 

Sviten består av tre huvudmoduler – CADWorx Electrical, CADWorx Instrumentation och CADWorx Raceway. Modulerna underlättar datadriven konstruktion och intelligent dokumentation och inkluderar även rörsystem och strukturlösningar. Sammantaget ger det ett brett stöd för industriprojekts hela livscykel. 

Enkelt att skapa elscheman i 2D 

Med CADWorx Electricals rit- och analysmoduler kan konstruktörer automatisera skapandet av elscheman och ta fram heltäckande dokumentation. Det användarvänliga gränssnittet förenklar produktionen av detaljerade rapporter och kopplingsscheman, och gör att projekt kan genomföras snabbare. I modulen finns ett brett bibliotek med symboler, samt smart data integration, vilket säkerställer noggrannhet och minskar risken för fel genom hela konstruktionsprocessen. 

Effektiv hantering av instrumentationsdata 

CADWorx Instrumentation erbjuder automatiserad produktion av instrumenteringsdokument och förenklar hanteringen av instrumentindex, tagg-information och datablad och ger därmed spårbarhet genom alla projektfaser. Intelligent dataintegration minskar inte bara antalet fel, utan eliminerar dessutom överflödighet vilket gör att projekt kan genomföras på ett tidsoptimerat och budgetvänligt sätt.

Automatiserad 3D-modellering och kabeldragning 

CADWorx Raceway förenklar konstruktionsprocessen tack vare funktionalitet för automatisk routing. I modulen kan konstruktörer skapa modeller för kabelkanaler, rännor, rörledningar med mera; snabbt, enkelt och korrekt i en visuellt rik 3D-miljö. Bland annat finns här funktionalitet för smart routing och det är enkelt att identifiera och undvika konflikter, maximera utrymme och förenkla installationen. Lösningen främjar samarbete och leder till minskade kostnader och felfritt genomförande. 

Eftersom sviten är sammanhållen sker en sömlös synkronisering mellan 3D-modeller och scheman, inklusive kopplingsscheman. Verktygssviten integreras enkelt med CADWorx P&ID databas, och stödjer tvåvägsdatalänkar via Excel.

Tack vare partnerskapet med Scada Systems, fungerar lösningen även sömlöst med både AutoCAD- och BricsCAD-plattformarna, vilket ger konstruktörer ännu enklare access och tillgång till ökad funktionalitet. Användare kan välja antingen Microsoft Access eller MS SQL Server för att bevara konsistens i datan, förenkla hanteringen och säkra exakthet i konstruktionen. Funktionaliteten gör det enklare att samarbeta mellan olika team och innebär en avsevärd förbättring vad gäller korrekthet och effektivitet. 

Wally Elarusi, CADWorx Product Owner, säger: 

– Exakthet i design är helt avgörande för el- och instrumentering i industrisektorn. Det är ett krav för att kunna garantera säkerhet, förbättra kostnadseffektiviteten, uppnå excellens i verksamheten och uppnå hållbarhet. Den nya sviten är ett bevis på Hexagons målmedvetna satsning på att utveckla helt integrerade lösningar som stödjer olika konstruktionsfaser och som förenklar samarbete.