Gnosjö Automatsvarvning ligger i framkant på många olika områden, de använder tiden för annorlunda satsningar som egentligen är självklara för alla underleverantörer. Möt företaget som stannar upp, har en plan och agerar! Hur ser de på framtiden och 2021?

– Många företag försöker nu att återskapa sina lager men då vi har haft ett normalläge hela hösten använder vi nu det lager vi byggde under första delen av pandemin eftersom vi valde att inte stänga ner utan köra på som vanligt. Detta gör att vi nu har plats för nya kunder och kan leverera. Det har kommit in en hel del och det känns oerhört roligt att kunna lägga tid på att hitta nya kunder under 2021 säger Linda Fransson, VD Gnosjö Automatsvarvning.

 

 

Känna sin marknad, goda samarbeten och med en långsiktighet

Linda berättar vidare att de under 2020 jobbat fram en hållbarhetsrapport som visar det arbete företaget gör och vad man får när man anlitar Gnosjö Automatsvarvning. Rapporten som nu är redo att presenteras ska förhoppningsvis hjälpa dem att hitta och nå framtidens kunder men också att de befintliga kunderna ska fundera kring det globala perspektivet dvs förstå varför ursprungskunden har valt dem som underleverantör, att de erbjuder en annan typ av hållbar produktion. Parallellt med den här rapporten vill de också tala om att de är koldioxidneutrala, de köper endast 10% av den energi som de förbrukar, resten producerar de själva med vind och solkraft.

-Detta måste vi tala om att man får på köpet när man anlitar oss säger Linda, men det måste också vara kundens viktigaste del, att de förstår och vill agera mot en mer hållbar process dvs aktivt väljer leverantör utifrån en helhetssyn och inte bara utifrån priset.”Made in Europe” hela vägen betonar Linda.

Företaget är en viktig spelare i arbetet med att få produktionen att stanna och utvecklas i Sverige, den långsiktiga hållbarheten och mer hållbar politik i världen med projektet ”Maker Square” och med sina innovationsrace.

”Future us

Under 2020 fick personalen över 2000 utbildningstimmar. Sedan en tid tillbaka har företaget en egen yrkeslärare anställd. Frukten av detta är att de nu kan systematisera utbildningarna, skapa bästa utbildningsmaterialet helt anpassad efter sin verksamhet och behov samt använda sina duktiga medarbetare.

-Detta är inte möjligt när man köper in utbildningar externt och vi blir på detta sätt mer effektiva och långsiktiga i vårt kompetensutvecklingsarbete hos våra medarbetare. Och genom att vi agerar testcenter för ex det gröna certifikatet får vi ett kvitto på att vi utbildar våra medarbetare på rätt nivå, menar Linda.

Vilken kompetens behövs inför framtiden i företaget? Vilka är framtidens funktioner? Linda betonar vikten av att ta hjälp utifrån, se med andras ögon; tänker vi rätt, hur kan vi växla upp? Idag jobbar man bl a med två studenter från JTH, gör undersökningar internt men också i sitt kontaktnät och vågar gräva i ämnet.

Våga lyfta blicken är ett viktigt motto för Linda Fransson.