Rejlers Sverige AB, ett av Nordens största teknikkonsult bolag, arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Företaget finns på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge.

 

Hos Rejlers avdelning i Uppsala är det fem elkonstruktörer som använder ELPROCAD ic Pro som utvecklats av PROCAD Systems AB. Elkonstruktörerna har ett speciellt fokus på att ta fram applikationer för framförallt läkemedelsindustrin – som i regel ställer tuffa krav på automationslösningar med både hög kvalité och hög noggrannhet.

 

Samtliga elkonstruktörer på Uppsala avdelningen använder ELPROCAD ic Pro med en integrerad CAD-motor som använder filformatet dwg för att läsa och spara ritningar. Programmet innehåller dessutom alla de symboler och funktioner som elkonstruktörerna behöver för att på ett effektivt sätt kunna rita krets-, huvudkrets-, yttre anslutningsscheman, montageritning och plc.

 

Styrkan med programmet är att det också innehåller automatiska kors- och signalreferenser. Det kan automatiskt generera apparatlistor, beställningslistor och andra typer av rapporter.

 

Automationsingenjör Svante Karlsson hos Rejlers Sverige AB berättar att han har använt ELPROCAD sedan 1988. För sin egen del gillar han att ELPROCAD är väldigt lätt att använda. Han uppskattar också att programmet hjälper honom att automatiskt skapa och hålla koll på alla korsreferenser och signalhänvisningar.

 

Själv har han dessutom tagit fram flera skripter som snabbar upp och automatiserar arbetet. Rejlers har gemensamma bibliotek så att alla kan komma åt och använda redan ritade egna symboler, rapportmallar och typritningar.

 

Avslutningsvis konstaterar han att ELPROCAD är ett av de viktigaste verktygen i hans arbete. Programmet, som han bokstavligen känner ”ut och in”, gör att han har en fullständig kontroll över sitt arbete.

 

Av Franz Smidek