Vi ser mer och mer av automation inom industriella processer. GOM erbjuder innovativa lösningar som möjliggör företag att integrera optisk mätteknik sömlöst i deras automatiska processer. GOM har erfarenhet av full integration av mätlösningar och sätter nya standarder i processäkerhet och enkel användning.

Virtuella Fixturer – ett paradigmskifte

Fixturer för mätning av komponenter har funnits i alla tider där fixturen bland annat ser till att komponenten som skall mätas har rätt form. Nu behövs inte den normala fixturen i och med införandet av Virtuella fixturer.

Fenomenet Virtuella Fixturer innebär att en komponent kan mätas i fritt läge och ej inspänd i en fixtur. Fördelen med denna typ av lösning är att det inte behöver tillverkas dyra fixturer plus att en mätning av en komponent kan göras direkt och inte behöver vänta på att en fixtur tar många veckor på sig att bli klar.

Det är GOM i Tyskland som har utvecklat denna teknik de kallar för ”Virtual Clamping”. Tekniken innebär att en komponent kan 3D-scannas i fritt läge och resultatet beräknas med en FEM-baserad beräkningsmetod och sedan avvikelsekontrolleras mot nominell CAD-geometri eller ritning. Programvarumodulen är ny i GOM’s programvara i och med version 2019.

 

 

 

Fördelarna med Virtuella fixturer är minskade kostnader såsom

  • Inga individuella fixturer behövs
  • Enklare förfarande vid ändringar av detalj
  • Mätningar behöver inte vänta på att fixturen skall bli klar
  • Färre optimeringsloopar
  • Lagerutrymme för fixturer behövs inte

Även mätprocessen ger fördelar med Virtuella fixturer såsom

  • Bättre åtkomst där inte inspänningen skymmer
  • Ingen påverkan av friktion från spännen
  • Minskad påverkan från operatören
  • Fixturen behöver inte kvalitetskontrolleras

 

Den komponent som skall mätas läggs upp på en universell pneumatisk enhet som med tryckluft håller detaljen i fritt läge på 3 stöd. Tack vare denna uppläggning av komponenten och viktkompensering kan även icke styva komponenter mätas oberoende av monteringsläge.

En möjlighet som ytterligare erbjuds via denna metod är att det nu går att få reda på hur stora inspänningskrafterna är vid varje inspänningspunkt. Likaså kan Virtuella fixturer användas vid mätning av plastkomponenter i en datortomograf (CT) då inte en standardfixtur enkelt kan användas i en sådan utrustning med tanke på densitetsskillnad.

Traditionella Fixturer

Cascade utför design, konstruktion, tillverkning, montering och inmätning av fixturer i egen regi. Vilket innebär att allt arbete utförs av en leverantör. Speciellt viktigt är detta för att kunna nå korta leveranstider och flexibla lösningar.

Kvalitet är viktigt för oss och därför stiftar vi fixturelementen för bästa robusthet. Fixturerna är anpassade för såväl koordinatmätmaskin som för optisk mätning och stödelementen är individuellt justerbara i XYZ. Vidare är fixturmaterialet återvinningsbart och därmed miljömässigt korrekt. Vi kan även hjälpa er med de mättjänster som kan vara aktuella för komponenterna i fixturen.

Slutresultatet blir prisvärt och kundnöjdhet är vårt viktigaste mål.

Reverse Engineering

GOM Inspect är en programvara med en komplett uppsättning utvärderingsverktyg för att utföra en avancerad jämförelseanalys på komponenter. Tyska och amerikanska laboratorier har certifierat den som en klass 1-produkt med avseende på noggrannhet.