Essity utökar samarbetet med MLT i satsning på komplett lösning för vibrationsmätning vid Lilla Edets pappersbruk.

Pappersmaskinen PM8 vid Lilla Edets Pappersbruk har varit i drift sedan 1999. Nyligen har Essity tagit beslut om att i samarbete med MLT Maskin & Laserteknik installera en komplett lösning för vibrationsmätning och tillståndskontroll (Condition Monitoring) på PM8 samt olika kringutrustningar. Investeringen sker med målsättningen att säkerställa en störningsfri produktion, minimera risken för oplanerade driftstopp och genom en högre tillgänglighet skapa utrymme för en utökad produktionskapacitet. För MLT innebär uppdraget att ett långvarigt samarbete med Essity fördjupas och utökas.

Essity är en globalt ledande hygien- och hälsokoncern. Försäljning bedrivs i 150 länder och Essity har mer än 46 000 medarbetare. Ett av koncernens affärsområden är Consumer Tissue som producerar bl a toalett- och hushållspapper, näsdukar och våtservetter. Affärsområdet har 47 produktions-anläggningar runt om i världen och en av anläggningarna är Lilla Edets pappersbruk i Lilla Edet. Pappersbruket har tre pappersmaskiner som under ett år producerar ca 100 000 ton mjukpapper. En av pappersmaskinerna är PM8 som har en dygnskapacitet på 130 ton. De stora modersrullar som lämnar maskinen transporteras till ett moderrullslager, och sedan vidare för konvertering till toalettpapper och hushållspapper med välkända varumärken som Edet och Tork.

Högre tillgänglighet och förebyggande underhållsarbete

Verksamheten i Lilla Edet startade redan 1881, inledningsvis som ett sågverk. Efter att brukschefen under resor till USA tagit intryck av ett helt flis- och stickfritt toalettpapper blev Lille Edet år 1940 först i Sverige med att producera ett kräppat toalettpapper på rulle. Kort därefter startade tillverkningen av hushållspapper.

Produktionen vid ett pappersbruk är intensiv och de vibrationer som är oundvikliga i stora pappersmaskiner har historiskt sett varit en orsak till oönskade skador och produktionsstörningar hos många pappersbruk. I takt med att systemen för vibrationsövervakning utvecklats har också förutsättningar skapats för att i god tid kunna förutse annalkande skador, exempelvis lagerskador, och bedriva ett mer förebyggande underhållsarbete.

Nya förutsättningar skapas därmed för att hålla uppe tillgängligheten på pappersmaskinerna och förlänga drifttiderna mellan planerade driftstopp. Detta var också viktiga mål för Essitys beslut att utöka samarbetet med MLT och installera en komplett lösning för vibrationsmätning och tillståndskontroll. Förutom PM8 omfattar lösningen även pumpar och fläktar samt annan kringutrustning som sitter i anslutning till pappersmaskinen.

 

Bred lösning med onlinesystem, handhållna instrument och abonnemangskonceptet NiVia med direktanalyser

Vi har inte haft några stora problem med PM8 men vi ser ändå en bra potential att med MLT:s kompletta lösning kunna arbeta mer förebyggande och minimera risken för störningar. Vi kommer också att utöka produktionskapaciteten med ca 5 000 årston i samband med att sortimentet ska kompletteras med vikta pappershanddukar. Det kräver att vi har en pålitlig drift i PM8 och att vi håller uppe tillgängligheten på en hög nivå. Inom vårt affärsområde pågår också ett arbete med att vid olika anläggningar i andra länder göra motsvarande satsningar på vibrationsövervakning. För oss var det naturligt att välja MLT som samarbetspartner. De har lång erfarenhet av att hjälpa oss med punktinsatser för vibrationsmätning, service samt balansering och uppriktning av valsar. En stor fördel är också att de finns nära och kan ge en snabb support, säger Mikael Wulff som är RST Maintenance Leader vid pappersbruket.

I tidigare uppdrag på pappersbruket har även MLT:s dotterbolag Protoma AB (Professional Technology of Maintenance) medverkat. Den lösning som MLT nu ska installera är bred och omfattar systemet VIBRONET Signalmaster för Online vibrations-övervakning på PM8, sju VibGuard-system för övervakning av kringutrustning, VibScanner 2 som är ett handhållet ronderingsintrument för vibrationsmätning samt MLT:s abonnemangskoncept NiVia med direktanalyser.

I MLT:s uppdrag ingår också att på månadsbasis analysera mätdata som samlas in från totalt cirka 250 mätpunkter varav ett 70-tal är placerade på PM8.

”Placerar pappersbruket i framkanten inom Condition Monitoring”

Försäljningsingenjör Anton Groth på MLT arbetar med lösningar inom området vibration och tillståndskontroll. Han är glad över det utökade samarbetet, och menar att den totallösning som anpassats för PM8 och olika kringutrustningar placerar Lilla Edet i framkanten bland pappersbruk i Sverige när det gäller att utnyttja fördelarna med Condition Monitoring.

– Det är en styrka att vi är så heltäckande och har ett så brett program att vi kan erbjuda en kundanpassad totallösning. Satsningen Essity gör är extra spännande eftersom de verkligen drar nytta av den senaste tekniken för tillståndskontroll och analys. Ett exempel är vårt koncept NiVia som med inbyggd AI-teknik ger unika möjligheter till direktanalyser. Efter utbildning kommer pappersbrukets personal att i ett tidigt skede kunna identifiera sådant som omgående behöver åtgärdas. NiVia levererar också rapporter med åtgärdsförslag. MLT får också rapporterna och vi kommer att efter djupare analyser kunna ge råd hur man ska agera för att åtgärda problem som identifierats, säger Anton Groth.

– Med den heltäckande lösningen från MLT får vi helt andra möjligheter att arbeta proaktivt och utveckla våra underhållsrutiner. Analyserna är mycket känsligare vilket gör att annalkande skador kan upptäckas långt innan de orsakar produktionsstörningar. En stor fördel är också användarvänligheten hos programvaran. Informationen är tydlig och lättöverskådlig, och det går snabbt att få en överblick på PM8. Att vi kan ta del av informationen både på dator och smartphones bidrar också till att förenkla arbetet, avslutar Mikael Wulff.

För mer information kan ni kontakta;

Anton Groth, Försäljningsingenjör, MLT Maskin & Laserteknik, +46(0)733 627473

Christoffer Eriksson, VD, MLT Maskin & Laserteknik AB, +46 (0)709 10 85 05

Mikael Wulff, RST Maintenance Leader, Lilla Edets Pappersbruk, +46(0)725 45 91 45