cadett ELSA R43 stöder AutoCAD 2024, 2023, 2022 och 2021. 

De stora nyheterna i cadett ELSA duggar numera tätt hela året, vilket du säkert lade märke till under 2023 då vi släppte inte mindre än 12 uppdateringar till R42, en per månad i snitt. Många av uppdateringarna innehöll viktiga nya funktioner som till exempel automatisk skrivarkonfigurering för PDF-generering, tredje generationens generering av yttre förbindningsschema (KABGRAF III), kommandot SNAPFIX, en ny anläggningsdatabas, en utökad PLC-databas som ger helt nya möjligheter för PLC-hanteringen, och så WAN-mod för att kunna köra cadett ELSA ”på fjärr” över till exempel VPN. Vi kommer att fortsätta på samma sätt under 2024, så det finns massor av trevliga nyheter att se fram mot. 

Hoppa på tåget redan nu, och missa inte de inkrementella uppdateringarna under det kommande året! 

När en uppdatering finns tillgänglig får du information direkt, nästa gång du startar cadett ELSA, då en dialogruta som i bilden nedan visas. Detaljerad information om nyheterna i de enskilda versionerna och revisionerna hittar du i revisionshistoriken som du når via länken direkt i dialogrutan. 

När du uppdaterar till R43 från R42 eller äldre, glöm inte att uppdatera din licens (hårdvarulås eller licensfil) först, innan du installerar programmet. Annars fastnar du dessvärre i ett driftstopp. För inkrementella uppdateringar (inom samma version) behöver licensen inte uppdateras.

Mer info hos cadett AB: info@cadett.com eller 08-754 97 70