Totalt 134 megawatt till Kinas nationella kraftnät

I bergen som höjer sig bakom staden Yongzhu i Dao i provinsen Hunan i Kina växer en dramatisk vy fram vid horisonten. De enorma bladen på vindturbinerna i vindparkerna Concord Jing Tang och Concord Shen Zhang Tang roterar rytmiskt i luften. Vindparkerna har byggts av Concord New Energy Group Limited och varje park genererar 48 megawatt (MW) ren energi. Tillsammans med en 38 MW-park byggd av Fenghua Energy Investment Group Co., Ltd. i grannprovinsen Hubei är de tre projekten för ren energi China Clean Energy Funds första investeringar.

China Clean Energy Fund lanserades 2018 och är den första investeringsfonden i sitt slag i Kina. Den förmedlar kontakt mellan leverantörer och projekt inom förnybar energi. Apple och 10 av dess leverantörer i Kina kommer att investera nästan 300 miljoner USD fram till 2022 för att utveckla projekt som ska ge 1 gigawatt förnybar energi. De tre vindparkerna i Hunan och Hubei kommer att generera omkring en tiondel av projektets totala förväntade energi. 

– Det är jättespännande att de här projekten är klara och redan levererar ren energi till nätet, säger Lisa Jackson, Apples chef för Environment, Policy and Social Initiatives.

– Vi är stolta över att leverantörerna som deltar i fonden delar vårt engagemang för att jobba med innovativa energilösningar, minska utsläppen och bekämpa klimatförändringarna.

Övergången till ren energi kan vara en utmaning, framför allt för små företag. Tack vare sin storlek och sitt omfång kan China Clean Energy Fund ge deltagarna större köpkraft och tillgång till attraktivare och fler olika lösningar.

– China Clean Energy Fund har gjort det möjligt för oss att investera i många förnybara projekt i mycket större skala. Det hade vi inte klarat på egen hand, säger Hao Peng, ordförande och vd för Sunway Communication, Apple-leverantör och en av investerarna i fonden.

– Vi uppskattar Apples arbete och ser fram emot att investera i projekt för ren energi i hela Kina.

Lanseringen av Apples globala program för ren energi 2015 och initiativ såsom China Clean Energy Fund har inneburit att ett växande antal tillverkningspartner – 44 leverantörer i 16 länder – har lovat att använda 100 procent ren energi till sin Apple-produktion. Apple och dess leverantörer kommer 2020 att generera mer än 4 gigawatt ren energi över hela världen. Det kommer att täcka en tredjedel av elektriciteten som Apples tillverkare och leverantörer över hela världen behöver. 

– Vi är säkra på att de här programmen kan användas som modeller över hela världen för att bidra till vårt mål om att använda 100 procent ren energi, säger Lisa Jackson.

– Projekten i Kina visar att det är möjligt när företag, regeringar och innovatörer går samman för att motverka klimatförändringarna.