Att träbyggnader byggs i allt fler våningar vet vi. Men för att effektivt kunna producera allt komplexare strukturer krävs också användbara verktyg. Derome Plusshus har tagit hjälp av en finsk konstruktionsapplikation.

Derome Plusshus producerar bostadshus i trä med hög prefabriceringsgrad. Sedan två år tillhör Derome Plusshus Deromegruppen, men man har funnits länge. Att det är två s i Pluss beror på att det ursprungligen är ett norskt varumärke. Deromegruppen startade som en såg 1946 i halländska byn med samma namn. Idag är Deromegruppen Sveriges största familjeägda träindustri. Derome Plusshus vill skapa kostnadseffektiva byggnader till beställare framför allt i Sverige och Norge. De bygger mestadels flerfamiljshus – men även radhus, kedjehus och fristående villor. Med en konstruktionsapplikation vill företaget effektivisera sitt byggande. Valet har fallit på finska ArchiFrame.

ArchiFrame hos Derome Plusshus

ArchiFrame är en applikation för trästommar integrerad i Archicad.

Applikationen har verktyg för att designa väggar, ramar, pelare, balkkonstruktioner, mellanliggande golv och tak.  Förutom nya byggnader går ArchiFrame att använda för renovering och ombyggnad av byggprojekt. Individuella plankor kan tillverkas manuellt med ArchiFrames dimensionsritningar och snittlistor, eller produceras med CNC.

ArchiFrames möjligheter till upprepningar underlättar.

Att de skapade konstruktionerna håller statiskt kontrolleras både internt och externt av andra system. Brand och ljud är viktiga faktorer och kontrolleras via Research Institutes of Sweden (RISE). För träbyggnader är lågfrekventa ljud exempelvis en utmaning.

Jessica Lexén som är trähusprojektör och Petra Eriksson som är projektutvecklingschef på Derome Plusshus berättar att processen att välja rätt applikation tog sin tid.

– Att valet landade på ArchiFrame berodde på flera faktorer. Under processen var det tre olika leverantörer som var aktuella.  Att företaget redan hade erfarenhet av Archicad var en faktor. Att kunna jobba på flera platser via Teamwork var en annan faktor.

Bygge med recept

När Derome Plusshus nu jobbar med Archicad och applikationen ArchiFrame integrerat i programmet går det på ett helt annat sätt att konstruera de lägenhetsvolymer man behöver bygga

Det går också lättare att flytta element och få ändringarna att slå igenom. Det påminner om blockhantering som kan återfinnas i andra typer av programvaror. Tidigare konstruerade men enskilda element som man sedan kopierade. Med hjälp av ArchiFrame går det att få fram stomprojekt förhållandevis snabbt. Det krävs förstås en hel del inställningar innan, ett så kallat ”receptbibliotek”, det blir klart. Biblioteket innehåller bland annat element, reglar och skivor. Biblioteket justeras efter hand vid behov.

Platsoberoende

Derome Plusshus har flera fabriker. I Skellefteå och Kristinehamn finns två av dem.

Nu kommer också fabriken i Värö som ligger i Varbergs kommun. Den fabriken kommer i ännu högre utsträckning än de andra att vara automatiserad. Derome Plusshus är ett rikstäckande företag där alla orter jobbar tätt tillsammans. Datorprogram där man delar skärm och kan samarbeta är viktigt och därför arbetar man mycket i teamwork via BIM-server i molnet. Offline-läget är också en viktig funktion vilket öppnar upp för arbete under resan på flyg eller tågresan.

Derome Plusshusprojekten

Hur ser ett Derome Plusshusprojekt ut?

– A-sidan skissar upp lägenhetsvolymer efter kundens önskemål. Antingen Derome Plusshus egna standardbostäder eller kundanpassade bostäder. På så sätt arbetas allt underlag till bygglovsritningarna fram. Vid beställning av bostäderna tar K-sidan vid och börjar projektera skarpt.

I denna byggs väggar och resten av stommarna upp. Finns det tänkta receptet redan kan det användas med mindre justeringar, berättar Jessica Lexén.  Efter att de första recepten är skapade behöver vi sällan skapa helt nya från grunden. Om större justeringar, eller kanhända ett helt nytt recept behöver skapas, samarbetar man nära med ArchiFrame i Finland, där Petteri Heiskari brukar hjälpa till. Petteri är en av grundarna till det relativt nya företaget ArchiSolutions som har tagit fram uppsättningen av ArchiFrame för Derome Plusshus.

Applikationsutveckling pågår

Då applikationen fortfarande är relativt ny deltar Derome Plusshus aktivt tillsammans med utvecklarna för att göra den bättre.

Exempelvis genom att påvisa behovet av funktioner för att underlätta för projektörerna och få ut ritningar på ett visst vis eller genom att upptäcka buggar. Man samarbetar även om att utveckla själva gränssnittet.

– Om några år har programmet kommit längre och då har det säkert kommit ännu några funktioner. Vi vill förstås ha med så mycket som möjligt då vi integrerar det i den nya fabriken i Värö. Där kommer det mesta ske via CNC så det är viktigt att styrfilerna fungerar smidigt, menar Jessica Lexén.

Fabriken i Värö är mer maskinfokuserad än de andra fabrikerna, som är mer personalintensiva.

  • Men det är inte tekniken som styr utan affärsmodellen att göra standardiserade projekt. Vi tror det kommer att bli ännu mer av det i framtiden. Utvecklingen drar mot mera hyresrätter vilket i sin tur brukar leda till högre standardisering, menar Petra Eriksson.

Framtid i flera våningar

Derome Plusshus fokuserar på energieffektivitet.

Flervåningslösningar är det som gäller. Husen är upp till fyra våningar idag, men ska komma upp till sex våningar inom två år och inom ytterligare två år ska man klara åtta våningars träbyggnader är det tänkt. Jessica skulle gärna se ArchiFrame ännu mer integrerad i Archicad och mer användarvänligt för K-ritare – som det är för A-ritare idag. Kanhända vore en annan struktur på lagerlistan och kunna hantera varianter i samma fil något som skulle kunna tillföras i framtiden.

Derome Plusshus ser att de i framtiden tar hjälp av exempelvis Virtual Reality, både för visualiseringar till kund och internt på fabriken.

– Vi har redan läsplattor till varje station på fabriken. Att kommunicera digitalt skapar snabbare och mer dokumenterad återkoppling. Vi har historiskt arbetat med många privata bostadsutvecklare och ser nu även mer samarbeten med kommunala bostadsbolag, menar Petra och Jessica. Allt förstås i trä. Och måhända i åtta våningar.