Designtech Solutions i Luleå och Visma Addo i Danmark har startat ett samarbete med enorm utvecklingspotential.

– Det här ger hög affärsnytta för alla företag och organisationer som hanterar olika avtal i sin verksamhet, säger Patrik Svanerudh, vd för Designtech Solutions.

Resultatet av samarbetet:

Ett ännu mer effektivt molnbaserat dokumenthanteringssystem med stöd för en effektiv avtalshantering – med möjlighet att signera via BankID.

Avtalshanteringssystemet heter Visma Addo och är utvecklat av Visma i Danmark.

Systemet har snabbt blivit uppskattat och efterfrågat av företag och organisationer som hanterar avtal i olika former.

I systemet kan exempelvis kund-, anställnings-, hyres- och leverantörsavtal skrivas under snabbt och tryggt.

Dessutom fungerar det utmärkt även för andra dokument som skall signeras som protokoll och attester.

Filhanteringsprogrammet heter iCoordinator. Det är utvecklat av Designtech Solutions i Luleå, som i 15 år tagit fram webbaserade program för rationell hantering av filer och dokument. iCoordinator ger en effektiv och säker hantering av dokument och bidrar till enkel samverkan mellan företag.

Kraftig utökning

Det nya samarbetet kommer att innebära en kraftig utökning av Designtechs verksamhetsområden.

Det ger också en stärkt möjlighet till tillväxt genom att företaget kan erbjuda kunderna större värde i de levererade lösningarna.

Eftersom Visma Addo och iCoordinator kompletterar varandra perfekt ger de tillsammans stora fördelar för alla sorters företag, myndigheter och organisationer.

– Genom att integrera ett kraftfullt molnbaserat digitalt signeringssystem kan vi knyta ihop två vikta processer som finns hos de flesta av våra kunder – dokumenthantering och avtalshantering. Dessutom erbjuder det en möjlighet till digitalisering av all hantering rörande signering av dokument vilket kan ersätta tidskrävande och kostsamma processer med manuell signering, säger Patrik Svanerud, VD Designtech Solutions.