Teknikkonsulten COWI har fattat beslut om att bolagets intäkter framöver enbart ska komma från projekt som är relaterade till hållbar utveckling. Som en följd av det kommer bolaget inte arbeta med projekt relaterade till fossila bränslen. Beslutet är unikt och COWI är först bland jämförbara bolag att ta detta steg.

Inom tre till fem år ska alla intäkter komma från projekt relaterade till hållbar utveckling och grön omställning. Konkret innebär beslutet att COWI inte kommer att arbeta med nya projekt som inte syftar till grön omställning eller övergång till förnyelsebar energi. Förnyelsebar energi och klimatanpassning är två segment som COWI framöver ska fokusera på.

– Det är ett offensivt beslut som vi fattat men det finns ingen annan väg framåt när vi står inför den största utmaningen som mänskligheten hittills upplevt. Vi har kompetensen och därmed också en skyldighet som teknikkonsult att bidra till klimatomställningen. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att ställa om och röra sig från fossila bränslen till förnybar energi, säger Anders Wiktorson, VD COWI Sverige.

COWI har en stark position inom industri och där sker nu stora omställningar från fossila bränslen till förnybart. Det kommer att innebära nya uppdrag hos befintliga kunder men också helt nya kunder.

– Det finns en stor affärsmässig potential i att fokusera på uppdrag som uteslutande handlar om grön omställning. Industrikunderna står inför de kanske största investeringsbehoven någonsin och där kan vi bli en ledande aktör och partner, säger Anders Wiktorson.

Det nya fokuset i affären kommer att kräva nyrekryteringar. Kompetensen finns idag på COWI men fler kommer behövas i takt med att uppdragen ökar inom grön omställning.

– Det kommer krävas omfattande nyrekryteringar men vi kommer att behöva jobba med kompetensutveckling av både befintliga som framtida medarbetare. Det gör oss attraktiva som arbetsgivare. Ingenjörer är nyfikna av naturen och det möjliggör utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och framtida medarbetare, avslutar Anders Wiktorson.

Foto: Niclas Jessen