Att hålla koll på pappersritningar ute på en byggarbetsplats kan vara en utmaning. Dessutom är det knepigt att förstå strukturer på detaljnivå i en 2D-plan. Med Congrids nya verktyg BIM Viewer får användaren på ett enkelt sätt en bättre förståelse och en bättre överblick över till exempel värme, ventilation och sanitet i en lättöverskådlig 3D-modell. NCC i Sverige har fått förhandstesta verktyget som på ett genomgripande sätt effektiviserat arbetet på byggarbetsplatsen.

 Congrid är en uppkopplad kvalitets- och säkerhetsplattform för byggbranschen med målet att förbättra byggkvaliteten. Nu lanseras appen Congrid BIM Viewer, där användaren med några få klick kan navigera i en 3D-modell direkt i mobilen och få den information som behövs för arbetsuppgiften.

– Vi har fokuserat på att göra en app som är enkel att använda och bara ha med de funktionaliteter som är nödvändiga. Våra kunder efterfrågade ett okomplicerat verktyg som alla i arbetslaget kunde nyttja, där man på ett mycket snabbt sätt kan se olika BIM-modeller. Med ett fåtal klick kan du ändra position i 3D-modellen vilket gör verktyget väldigt lätt att navigera i, säger Matti Huusko, marknadsansvarig och medgrundare av Congrid.

Just användarvänligheten och det enkla gränssnittet är nyckeln i BIM Viewer. Congrids mål är att alla yrkeskategorier på byggarbetsplatsen ska kunna använda verktyget – inte bara huvudentreprenören eller arbetsledarna – för att få exakt den information som behövs för respektive arbetsuppgift i rätt tid. Med BIM Viewer blir det färre misstag, vilket sparar både tid och kostnader.

Modellen rakt ut i bygget

NCC i Sverige har fått förhandstesta verktyget med goda resultat. Karin Wikström, Chef VDC Building Sverige på NCC berättar:

– Den största fördelen är att vi får våra modeller rakt ut i bygget, vi kan nyttja arbetet som lagts ner hela vägen ut i produktion. Vi skapar en större förståelse för projektet och kan koppla ihop olika yrkeskategorier kring en tillgänglig 3D-modell.

–Med en BIM Viewer undviker vi både pappersritningar att hålla koll på samt onödigt spring på byggarbetsplatsen.

Karin Wikström understryker att tillgängliga 3D-modeller tillsammans med digital ärendehantering har bidragit till åtskilliga sparade timmar och resurser. Allt finns nu samlat och kontrollerat på ett och samma ställe och ansvarig platsledning kan följa upp vad som är åtgärdat utan att behöva befinna sig ute på byggarbetsplatsen.

– De som använt och arbetar med att ha tillgängliga 3D-modeller hos oss är mycket positiva, de vill inte återgå till tidigare arbetssätt, konstaterar Karin Wikström.